Zimbabwe

Efter ett åttaårigt befrielsekrig grundades Zimbabwe 1980 med en stark ekonomi baserad på jordbruk. Under Robert Mugabe utvecklades landet till att bli en polisstat. Förhoppningarna om stora förbättringar efter hans fall 2018 har inte infriats. Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) som är landets enda fackliga centralorganisation är anslutet till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
391 109 km²
Huvudstad
Harare
Språk
engelska, shona och sindebele är officiella språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jordbruket och gruvindustrin utgör grunden i ekonomin, bomull och platina är de främsta exportprodukterna. 68 procent av befolkningen bor på landsbygden och livnär sig till stor del på odling för det egna hushållet. Ekonomin är  i ruiner på grund av den förda politiken under Robert Mugabe i kombination med svår missväxt under flera år.  Kina och Sydafrika är Zimbabwes största handelspartner. 

Arbetslösheten bedöms vara mycket hög, några tillförlitliga siffror finns inte. En miljon zimbabwier har sökt sig utomlands, framför allt till Storbritannien och Sydafrika, för arbete. Barnarbete är vanligt 

Den fackliga situationen: 

Mugaberegimen som föll 2018 var en av världens värsta när det gäller kränkningar av de fackliga rättigheterna. Världsfacket  International Trade Union Confederation, ITUC har vid ett flertal tillfällen protesterat mot de trakasserier fackliga ledare utsatts för, men normal facklig verksamhet med förhandlingar bedrevs trots allt. Efter Mugabes fall var förhoppningarna stora att en radikal förändring snabbt skulle komma till stånd, men förhoppningarna grusades då hans gamla parti vann valet och de radikala förändringarna uteblev. I stället har förtrycket ökat de senaste åren, men trots det utgör facket en aktiv kraft i samhället. Strejker är mycket vanlig, oftast på grund av utebliven lön eller osakliga avskedanden.

Strejker är vanliga, ofta på grund av ej utbetalda löner.

Fackliga organisationer: 

Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) är den enda fackliga centralorganisationen med 38 anslutna förbund och 83 240 medlemmar.  ZCTU är anslutet till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC  och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt