Venezuela

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
912 000 km2
Huvudstad
Caracas
Språk
Spanska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Venezuelas ekonomi är helt beroende av oljan som svarar för runt 95 procent av exportinkomsterna och mer än hälften av statens intäkter. Försöken att diversifiera ekonomin har inte lyckats och de senaste årens ekonomiska politik med priskontroller och hårda regleringar har reducerat den nationella produktionen till ett historiskt minimum. Oljepriset har mer än halverats på ett par år och lett till enorma ekonomiska problem, varubrist och världens högsta inflation.

Den fackliga situationen: 

Arbetsrättslagstiftningen främjar föreningsfrihet för alla löntagare med undantag för medlemmar av de väpnade styrkorna. Miljontals anställda saknar dock möjlighet att föra kollektiva förhandlingar och de politiska motsättningarna har lett till en mycket osäker situation på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsministeriet favoriserar regeringstrogna förbund.
Våldet mot fackliga ledare har ökat de senaste åren men handlar i de flesta fall om interna uppgörelser mellan korrupta fackföreningar som köper och säljer kontrakt till stora arbetsplatser för att på så sätt kunna erbjuda sina medlemmar jobb. 

Fackliga organisationer: 

Den av Chavez reformerade författningen förskriver fackliga val i slutet av varje mandatperiod, att fackliga ledares mandat inte kan förlängas och att valen måste ske i allmänna, direkta och slutna omröstningar. Detta uppfattas som en uppenbar inblandning i interna fackliga frågor och ILO har i flera år krävt att regeringen garanterar fackföreningarnas autonomi.

Regeringen vägrar erkänna den historiskt största centralorganisationen CTV som representant för landets fackförbund och förhandlar istället med regeringsvänliga nybildade förbund.

Det finns två IFS-anslutna centralorganisationer: Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) och Alianza Sindical Independiente (ASI).

Senast uppdaterad: 

Januari 2019, Johan Schmidt
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt