Vår styrelse

Union to Unions styrelse leder organisationens verksamhet och ska främja och utveckla verksamheten och dess förutsättningar.

Styrelsen, som består av tolv medlemmar och väljs på föreningsstämman, består av en ordförande och två vice ordförande från Union to Unions medlemmar LO, TCO och Saco. Dessa tre bildar presidiet, inom vilket ordförandeskapet roterar varje år.

För de övriga nio ledamöterna gäller att LO nominerar fyra, TCO tre och Saco två ledamöter.

Styrelsen

Presidium:
Ordförande: Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen (TCO)
Vice ordförande: Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR (Saco)
Vice ordförande: Berit Müllerström, andre vice ordförande LO (LO)

Övriga styrelseledamöter:
Sofia Eriksson, internationell ombudsman, Kommunal (LO)
Pim van Dorpel, vice förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket (LO)
Martin Gunnarsson, förbundssekreterare, IF Metall (LO) - Nyval
Mikael Johansson, förbundsordförande, Målarförbundet (LO)
Katarina Holmqvist, styrelseledamot, Vision (TCO)
Torbjörn Bredin, kanslichef TCO (TCO)
Ann-Katrin Dolium, internationell sekreterare (TCO, adj. för Anna  Gustafsson, TCO)
Karin Båtelson, förste vice ordförande, Läkarförbundet (Saco)
Ersättare för tjänstlediga Laila Abdallah, internationell sekreterare, Saco kansliet (Saco). Vakant

Våra styrdokument

Union to Unions verksamhet regleras av framtagna stadgar, policys och riktlinjer. Några av de viktigaste dokumenten finns nedan.

Våra stadgar

Vår strategi för 2018 - 2022

Union to Unions uppförandekod

Våra stadgar

Union to Unions stadgar slår fast att vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening med säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen är de tre fackliga centralorganisationerna: LO, Landsorganisationen i Sverige; TCO, Tjänstemännens centralorganisation och Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Det är stadgarna som reglerar grunderna för verksamheten och dess ekonomi.