Utvecklingsprojekt

Union to Union finansierar ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder. Huvuduppgiften är att stärka framväxten av demokratiska fackliga organisationer. Endast svenska förbund inom LO, TCO och Saco kan söka medel för projekt.

Här hittar du riktlinjer, policyer samt dokument kring kapacitetsutveckling.

Här hittar du blanketter för rekvisition av medel och relevanta dokument för kontinuerlig uppföljning i projektarbetet.

Halvårsrapport den 15 augusti 2018

Halvårsrapporten är en uppdatering av var projekt befinner sig i genomförandet och i budgetutnyttjandet, det handlar också om att prognostisera budgeten för hela året. Rapporten skickas av svenskt förbund till respektive handläggare på Union to Union. Mall för narrativ rapport finns under rubriken Blanketter ovan. Ekonomisk rapportering görs i samma mall som budget för ansökan. Dessa bör gärna skickas in redan den 15 augusti men senast den 31 augusti.