2019-11-19

Union to Union medverkar på Civil Society Days 2019 i Stockholm

Ska du till Civil Society Days i år? Kom då gärna och lyssna till vårt seminarium om en rättvis klimatomställning – en ”Just Transition”, samt ett större panelsamtal som vi modererar om partnerskaps betydelse för att nå Agenda 2030.

Här nedan hittar du programpunkterna för Union to Unions medverkan på årets Civil Society Days!

Seminarium: What do you need to know to support a just transition?
Tid: 20 November, 13.30-15.00

Vad: Ingen kan längre blunda för klimatfrågan. Och allt fler engagerar sig i hur den nödvändiga omställningen ska bli verklighet – även i länder med utbredd fattigdom. Men hur kan arbetet för att motverka klimatförändringarna också bli en del i arbetet för anständiga arbetsvillkor och ökad jämlikhet? Och hur kan olika aktörer arbeta tillsammans för att bidra till en klimatomställning som också tar hänsyn till arbetstagares rättigheter?

Medverkande: Samantha Smith, Director, Just Transition Center, Maria Håkansson, VD, Swedfund, Karin Lexén, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen och Sofia Östmark, kanslichef, Union to Union. Seminariet modereras av Jenny Ohlsson, Sveriges ambassadör för Agenda 2030.

Panelsamtal: Smart partnerships
Tid: 20 November, 11:30-12:15

Vad: Samtal med fokus på hur ett smart partnerskap kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och åtagandet att ingen ska lämnas utanför. För fackliga organisationer är partnerskap centralt, framförallt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Partnerskapet grundas då i en respektfull dialog och förhandlingar mellan de två parterna, som kan utmynna i kollektivavtal som ger fördelar för båda parter. Men hur arbetar andra aktörer från civilsamhället med partnerskap? Och hur kan partnerskap utformas för att bidra till att inkludering för de aktörer som kan bidra till förändring?

Medverkande: Individuell Människohjälp, International Civil Society Centre och Stockholm Environment Institute. Panelsamtalet modereras av Sofia Östmark, kanslichef, Union to Union.

 

Observera att panelsamtal och seminarium äger rum på engelska.