Ukraina

Under 2004 ledde stora protester till den orangea revolutionen och under 2014 till Euromajdan. I båda fallen blev resultaten stora politiska omvälvningar, men också en ökad splittring inom landet, inte minst mellan de västra och östra regionerna. Fackföreningsrörelsen är stor, men har tappat i styrka.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
603 700 km2
Huvudstad
Kiev
Språk
Ukrainska och ryska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Ukraina är till ytan det näst största landet i Europa efter Ryssland. Östra Ukraina är mer industrialiserat, medan fattiga landsbygdsområden är vanligare i de "ukrainska delarna av Ukraina". Efter Rysslands ockupation av Krim och efter att separatister tagit kontroll över Donetsk och Luhansk har ekonomin hamnat i en djup svacka. BNP och ekonomisk tillväxt har sjunkit samtidigt som länerna sjunkit och arbetslöshten permanentats på en hög nivå. I synnerhet i västra Ukraina har många människor sökt sig utomlands för att hitta en bättre försörjning, inte minst arbetar många ukrainare i Polen.

Den fackliga situationen: 

Grundlagen garanterar rätten att bilda och ansluta sig fackligt. För att en facklig organisation ska bli erkänd på distrikts- eller nationell nivå måste den emellertid samla över hälften av de anställda inom samma yrke eller sysselsättning eller organisera en majoritet av de anställda inom respektive distrikt.

I likhet med läget i Ryssland domineras den fackliga scenen i Ukraina av reformerade fackföreningar. Den största fackliga rörelsen är FPU (Federations of Trade Unions of Ukraine). Därutöver finns två ytterligare fackliga rörelser av betydelse – KVPU (Confederation of Free Trade Unions of Ukraine) och VOST (All-Ukrainian Union of Workers’ Solidarity.

FPU redovisar att organisationen har 8,4 miljoner medlemmar, men uppgiften är osäker. KVPU anger att organisationen har drygt 250000 medlemmar och VOST 150000 medlemmar.

De fackliga organisationerna är hårt pressade av landets ekonomiska kris och av de politiska motsättningarna i landet. I realiteten har de fackliga organisationerna tappat kontakt med lokalavdelningarna i Donetsk och Luhansk.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: FPU (Federations of Trade Unions of Ukraine), KVPU (Confederation of Free Trade Unions of Ukraine) och VOST (All-Ukrainian Union of Workers’ Solidarity). Samtliga tillhör Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Ukraina har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner, men i landet sker systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Det är vanligt med repression mot fackliga organisationer.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Ukraina:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt