Tunisien

Tunisien är ett av de ekonomiskt mest utvecklade länderna i Afrika. UGTT som är den enda fackliga centralorganisationen har en stark ställning i samhället och var en drivande kraft i den folkliga revolten som inledde "den arabiska våren" 2011.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
164 150 km²
Huvudstad
Tunis,
Språk
Arabiska, franska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Tunisiens ekonomi är relativt diversifierad med en betydande jordbrukssektor, gruvindustri, olje- och energisektor, turism och tillverkningsindustri. 50 procent av arbetsstyrkan arbetar inom handel- och serviceyrken, drygt 30 procent inom industrisektorn och 15 procent inom jordbruket. EU är Tunisiens viktigaste handelspartner. Cirka 200 000 tunisier arbetar i Frankrike. Utlandsskulden är stor och arbetslösheten hög. Den ekonomiska krisen och de många terroristbrotten har slagit hårt mot Tunisien, särskilt turistnäringen som också drabbats av coronapandemin. Den orsakade att 53 procent av alla migrantarbetare blev uppsagda.

Utbildningsnivån i landet är hög men det råder brist på yrkesutbildade tekniker.

Den höga arbetslösheten som lång tid legat kring 15 procent är ett stort problem. Många har dessutom bara tillfälliga, säsongsbundna arbeten, framför allt inom turistnäringen. Den informella sektorn, där anställningstrygghet ofta helt saknas, har vuxit snabbt de senaste åren. I Tunisien finns dock lagstiftning som reglerar arbetstider, semester och minimilöner. 2020 lyckades facket få igenom en lagsstiftning som förbättrar möjligheten till arbete för handikappade.

Den fackliga situationen: 

Den fackliga centralorganisationen UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail var den bäst organiserade och den drivande kraften i den folkliga resningen 2010-11. Man har därefter fortsatt att driva på för en demokratisk utveckling, vilket också ledde till starka motsättningar med den islamistledda regeringen 2011-13. 2015 fick UGTTs och dess generalsekreterare Houcine Abbasi ta emot Nobels fredspris för sin del i demokratiarbetet efter revolutionen 2011. Nu förs regelbundna förhandlingar om kollektivavtal för de offentligt anställda. Det finns ett 'Socialt kontrakt' med riktlinjer för samarbetet mellan regeringen och UGTT. Fackliga rättigheter är garanterade i lag, men kränkningar är dock inte ovanliga, speciellt inte inom den privata sektorn. Strejker förekommer. Det senaste året har bland andra textilarbetare och arbetarna vid naturgasfält strejkat i protest mot att fackliga ledare avskedats.

Fackliga organisationer: 

Efter flera försök som stoppats av den franska kolonialmakten bildades Union Générale Tunisienne du Travail, UGGT år 1946. UGGT som är landets enda centralorganisation har 700 346 medlemmar och är anslutet till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC. Organisationen spelar en viktig roll i det tunisiska samhället och satsar mycket på medlemsutbildning och jämställdhet. UGTT är också en aktiv organisation i flera andra internationella fackliga samarbetsorganisationer:  Union Sindicale des Travailleurs Magrebiens Arabe (USTMA), för den västra arabvärlden, Confederation of Arab Trade Unions (ICATU) och Organization of African Trade Union Unity, OATUU, en från ITUC fristående afrikansk facklig samarbetsorganisation. UGTT arbetar också aktivt i ett nätverk för kvinnliga fackföreningsaktivister i arabvärlden.

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt