Tchad

Tchad blev självständigt från Frankrike 1960. Politisk oro med flera militärkupper har präglat landet som trots förekomster av olja och flera mineraler är ett av jordens fattigaste. Facken har kunnat arbeta relativt fritt, men situationen har försämrats de senaste åren.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
1 284 000 km²
Huvudstad
N’Djamena
Språk
Franska och arabiska officiella språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182.

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Tchad är ett världens allra fattigaste länder. Landets geografiska läge, brist på infrastruktur och politisk oro hämmar den ekonomiska utvecklingen. Ekonomin domineras av jordbruk och boskapsskötsel, där närmare 75 procent av befolkningen får sin försörjning. Tchad drabbas dock ofta av torka och gräshoppsinvasion. Endast cirka 5 procent arbetar inom industrin som bara svarar för några procent av BNP. En stor andel arbetar inom den informella sektorn. Terrorismen utgör ett hot främst i norra delen av landet och i området kring Tchadsjön. Covidpandemin 2020 förvärrade situationen ytterligare.

Landet har stora oljereserver och regeringen har beviljats lån av Världsbanken för att prospektera oljan, men misskött ekonomin. Trots en försenad utbyggnad står oljeintäkterna för 60 procent av Tchads exportinkomster, resterande export består huvudsakligen av bomull, boskap och gummi.

Tillsammans med Burkina Faso, Mauretanien, Mali och Niger ingår Tchad i den ekonomiska samarbetsorganisationen G5 Sahel som arbetar för ökad säkerhet och ekonomisk utveckling i Sahelregionen. 

Den fackliga situationen: 

1996 antogs en arbetsmarknadslag där begränsningarna för att bilda fackföreningar togs bort. De fackliga rättigheterna kränks ofta.

Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC har uppmanat regeringen att kontrollera de multinationella (olje)bolagen i landet bättre och se till att fördela oljeinkomsterna rättvist.

Strejker bland offentliganställda på grund av försenade löneutbetalningar och nedskärningar i statsbudgeten har blivit allt vanligare i takt med att den ekonomiska krisen blivit allvarligare. Den fackliga situationen har också försämrats och alltfler grupper omfattas av förbud mot att strejka.  

Liksom i många andra afrikanska länder växer den informella sektorn dramatiskt och facket försöker organisera kooperativ. Barnarbete är utbrett.

Fackliga organisationer: 

Union des Syndicats du Tchad, UST med 55 300 medlemmar bröts sig 1990 loss från det nära samarbetet med stat och parti. UST har 18 medlemsförbund.

Det finns idag ytterligare en centralorganisation Confédération Libre des Travailleurs du Tchad, CLTT med 70 000 medlemmar. Båda organisationerna är anslutna till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC och OATUU, (Organization of African Trad Union Unity)

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Tchad har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men brott mot konventionerna har blivt allt vanligare de senaste åren.

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt