Tadzjikistan

Tadzjikistan har härjats av ett förödande inbördeskrig som lett till tiotusentals döda och stora flyktingströmmar. Nu råder fred i landet, men infrastrukturen är skadad. Tadzjikistan är Centralasiens fattigaste stat. Den fackliga rörelsen är svag och kontrollerad av staten.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
143 000 km2
Huvudstad
Dushanbe
Språk
Tadzjik är officiellt språk, därutöver talar många ryska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Mellan 80 och 90 procent av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. Befolkningstillväxten är den högsta i det forna Sovjetunionen. Höga berg upptar 90 procent av landytan, några på över 7 000 meter. Jorbruket är den viktigaste näringsgrenen, men endast sju procent av landytan är uppodlad. I den södra provinsen Kurghan Thube finns de bomullsodlingar som tillsammans med aluminiumbrytningarna svarar för huvuddelen av exporten. I landet finns också stora tillgångar av silver, guld, uran och volfram.

Den fackliga situationen: 

Det finns ingen oberoende fackföreningsrörelse i landet och det som fanns av den gamla fackliga strukturer, Tadzjikistan Federation of Trade Unions (TFTU), har försvagats på grund av det tidigare inbördeskriget. Den statligt kontrollerade fackföreningsrörelsen uppger att den har 1,5 miljoner medlemmar och är ansluten till Allmänna Konfederationen av fackföreningar, VKP. För anställda inom industri och offentlig sektor är det i princip obligatoriskt att vara medlem i facket.

Fackliga organisationer: 

Facklig centralorganisation: Landets enda fackliga rörelse: Tadzjikistan Federation of Trade Unions (TFTU). TFTU är inte medlem i Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Tadzjikistan har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner, men det är vanligt med kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Oberoende fackföreningar är inte tillåtna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Tadzjikistan:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Utvecklingsprojekt i Tadzjikistan

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt