Eswatini (Swaziland)

Swaziland har allt sedan självständigheten 1968 präglats av kamp mot den feodala kungafamiljen. Facket är den drivande kraften i kampen för demokrati. Ekonomin domineras av jordbruk. Många swazier arbetar i Sydafrika och deras bidrag till ekonomin är betydande. 2018 ändrade kungen Mswati III landets officiella namn till Eswatini (som betyder swasiernas plats på landets språk). Namnbytet har inte accepterats bland stor grupper swazier.

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
17363 km²
Huvudstad
Mbabane
Språk
siswazi, engelska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Ekonomin är mycket starkt knuten till Sydafrika. 20 procent av landets inkomster kommer från arbetare vid gruvorna i grannlandet. Jordbruket sysselsätter mer än 70 procent av invånarna, de flesta i små familjejordbruk som odlar för den egna försörjningen. Den återkommande torkan i kombination med för hårt utnyttjade betesmarker och jorderosion utgör stora problem.

Den tidigare gruvnäringen har minskat i betydelse då järnmalmen sinat. Den tidigare likaledes ganska omfattande textilindustrin har konkurrerats ut av Sydostasien vilket medfört en mycket hög arbetslöshet. Swaziland/Eswatini är det land i världen som har den högsta andelen, 25 procent, HIV-smittade.

Den fackliga situationen: 

Även om förhållanden lättat något de senaste åren rankas Swaziland/Eswatini av Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC  som ett av de värsta länderna för arbetstagare; möten attackeras av polis, fackliga ledare arresteras.

Den fackliga organisationsgraden är trots det hög och även en stor andel av de som arbetar inom jordbruket är fackligt anslutna. Textilindustrins kollaps på 2000-talet har dock medfört att det totala medlemsantalet minskat något.

Facket spelar en viktig politisk roll i kampen för demokrati. Strejker och olika fackliga protester och aktioner förekommer ofta och i ökande omfattning. Stödet från den internationella fackföreningsrörelsen och speciellt från de sydafrikanska facken betyder mycket för möjligheten att bedriva facklig verksamhet. 2019 protesterade ITUC och COSATU mot att polisen attackerat strejkande tjänstemän med tårgas och skjutit skarpt.

Fackliga organisationer: 

De två tidigare fackliga centralorganisationerna i landet; Centralorganisationen Swaziland Federation of Trade Unions (SFTU) med 65 000 medlemmar och det mer regeringstrogna Swaziland Federation of Labour (SFL) med 11 000 gick 2011 samman och bildade Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA) dit också det starka Lärarförbundet som tidigare stått utanför centralorganisationerna anslöt sig. Efter starka internationella påtryckningar tvingades myndigheterna till slut registrera TUCOSWA. Organisationen som har 76 000 medlemmar är ansluten till International Trade Union Confederation, ITUC och erkänd av ILO.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Swaziland/Eswatini har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men bryter mot samtliga.

Senast uppdaterad: 

December 2019 av Kjell Kampe

För mer information kontakta info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt