2018-03-08

Stoppa våldet och trakasserierna på jobbet!

Adwoa Sakyi är övertygad – ILO-konventionen mot könsrelaterat våld är mycket viktig och behövs för en global förändring. I samband med den internationella kvinnodagen skickar hon därför en uppmaning:
– Det är dags! Vi måste stoppa våldet och de sexuella trakasserierna på våra arbetsplatser! säger Adwoa Sakyi, som arbetar i Västafrika för det globala facket IUF.
 

Könsrelaterat våld har enligt Adwoa Sakyi på kort tid blivit en av de viktigaste frågorna för facken. Ett av skälen är att fler kvinnor får en anställning, liksom en mer framträdande roll i diskussioner på arbetsplatserna, på fackliga möten och i beslutande organ.
– Genom att kvinnor är mer deltagande har det könsrelaterade våldet gått från att vara en icke-fråga till att bli en huvudfråga, säger Adwoa Sakyi, som hunnit med en lång, facklig karriär.

Kvinnoprojekt i 16 länder
Sedan 2008 arbetar hon som koordinator med det omtalade och framgångsrika kvinnoprojektet i 16 afrikanska länder. Projektet är ett samarbete mellan IUF och de svenska fackförbunden Livs, Kommunal och HRF, Hotell- och restaurangfacket – och stöttas av Union to Union.
– Ja, det är verkligen fantastiskt vad vi har uppnått under tio år med vårt kvinnoprojekt, säger Adwoa Sakyi och fortsätter:
– Vi är alltid noga med att berätta om vårt samarbete med de svenska facken, för det är viktigt att känna till att vi är en del av en global struktur. Det mest avgörande är att vi numera talar med en stark gemensam röst. Tack vare projektet stärker vi kvinnorna, eftersom vi behöver kunskap, diskussion och erfarenhet för att kunna förändra.

Styrka genom utbildning
Otrygga jobb, låga löner och sexuella trakasserier är vardag för kvinnor inom lantbruks- och livsmedelssektorn i Afrika. Många arbetstagare, kvinnor som män, känner inte heller till sina rättigheter. Men som en konkret följd av kvinnoprojektet har fyra länder ratificerat ILO:s konvention 183 om ”skydd vid havandeskap och barnsbörd”.
Kvinnoprojektet handlar om facklig utbildning, organisering och att utöka kvinnornas utrymme och stärka deras positioner. När Union to Union är med under en facklig kursdag på en Fairtrade-bananodling i östra Ghana imponerar Adwoa Sakyis och de andra ledarnas förmåga att få igång en öppen diskussion om vilka frågor som fackklubben ska driva. Kvinnorna kliver fram på flera sätt och har, förutom att protestera när männen tar för stor plats, även börjat bli befordrade på jobbet.

Mensskydd – en jobbfråga
Förutom stopp för sexuella trakasserier, arbetsplatser utan våld och lika lön för lika arbete talar Adwoa Sakyi också om mensskydd. Kvinnor har ofta inte råd att köpa bindor, eller så går det inte att över huvud taget få tag på bindor, och därför vill hon att mensskydd ska vara en del av arbetsplatsernas första hjälpen-låda.
– Mensskydd är inte en kvinnofråga. Det är en arbetsplatsfråga.
Ofta på resa, men med sitt kontor i Ghanas huvudstad Accra, har Adwoa Sakyi överblick, förutom sin långa erfarenhet. Och alla möten och resultatet av projektet gör att hon talar om hopp, främst tack var de unga kvinnorna.
– Allt fler blir medvetna om sina rättigheter och möjligheter, och om sin styrka. Jag ser faktiskt ljust på framtiden.
 

Om projektet
Genom IUFs projekt Promote women's participation in their unions har över 14 000 kvinnor deltagit i aktiviteter och fått utbildning. Dessa kvinnor har i sin tur utbildat över 150 000 andra kvinnor, spridda över 16 afrikanska länder och över 50 olika fackförbund. Från att ha varit en icke-fråga inom fackrörelsen diskuterar nu både kvinnor och män frågan om jämställdhet. Projektet stöttas av svenska Hotell- och restaurangfacket, Livs och Kommunal.