Foto: Marie EndeHur kan företagen, facken och konsumenterna driva utvecklingen för schysta arbetsvillkor framåt? Det diskuterades när LO-TCO Biståndsnämnd, Fairtrade Sverige och Lidl bjöd in till seminarium i onsdags.
2014-07-03

Roller klargjordes på seminarium om schysta villkor

Konsumentstöd, stärkta fack och schyst produktmärkning. Att arbeta med hållbar produktion innehåller flera komponenter, enligt deltagarna på seminariet om schysta villkor i produktionskedjan.

Under seminariet Schysta villkor - i första som sista ledet i kedjan, som LO-TCO Biståndsnämnd arrangerade tillsammans med Faitrade Sverige och Lidl i Almedalen, tydliggjordes rollerna mellan handeln å ena sidan och de fackliga organisationerna å andra sidan, med Fairtrade som påtryckare för certifiering.

Problemen alla vill förbättra är att minska fattigdomen, höja lönerna, se att arbetarna i produktionen får organisera sig och att de kan teckna avtal. Företagen har numera hållbarhetstänk och personal som jobbar med frågorna då kunder efterfrågar sådana varor. Men företagen har ofta ensidiga policys som facken menar kan raderas från en dag till en annan och de vill gärna se att parterna tecknar avtal på global nivå.

–  Global ekonomi kräver globalt ansvar och det finns utmaningar i det, sa Mattias Dahl, från Svensk Handel, och fortsatte med att tala om att Svensk handel har ökat sin närvaro i internationella forum.

–  Det handlar om att bygga kapacitet hos medlemsföretagen och att fortsätta teckna avtal med facket.

Anders Bergström på Kommunal, som företräder de fattigaste arbetarna i världen – lantarbetarna - ansåg att konsumentstöd också är viktigt för att få till bättre villkor.
– Finns det ingen efterfrågan på skitprodukter så säljs inga skitprodukter, sade han och påpekade också att politikerna kan ta större ansvar för produktionen i och med sina upphandlingar.
– Handeln har ett stort ansvar i att bidra till schysta villkor i produktionen. Det har också vi fackliga, men då i att organisera och stödja fackliga organisationer.

Med på seminariet var också Lidl, som sedan några år har satsat alltmer på att stötta Fairtrade märkta varor.

- Vi utökar antalet schyst producerade varor hela tiden sa Katarina Rosenqvist och berättade också att Lidl bara säljer Fairtrade märkta rosor.
– Men det är inte bara varuutbudet vi arbetar med. Vi vill också ha medarbetare som trivs och vill jobba länge hos oss. Vi ska vara en bra arbetsgivare.

Alla i panelen höll med om att konsumentmakten är stor. Och att företagen lyssnar på sina kunder. Kanske mer än på de fackliga? Men det fråntar inte ansvaret hos företagen.

–  Svenska företag borde gå före i att ha schysta villkor, sa Lars-Anders Häggström. Det är inte acceptabelt att de gör en sak hemma och något annat borta. Globala ramavtal skulle kunna vara ett första steg.

Ett globalt avtal säkerställer ILOs kärnkonventioner om rätten att organisera sig och att sluta kollektivavtal men också förbud mot barnarbete.

Magdalena Streijffert på Fairtrade berättade att deras produktmärkning bidrar till bättre arbetsvillkor och rätten att organisera sig och nämnde att varannan ros som säljs är Fairtrade märkta. De arbetar starkt med att underlätta för arbetarna att organiseras sig. Men att starta fackliga organisationer är inte deras roll. Det måste arbetarna själva göra med stöd från såväl Kommunals som Handels internationella federationer.

 De globala facken kan ge stöd i såväl organisationsarbetet som i förhandlingsarbetet. Ofta kräver facken levnadslöner istället för de minimilöner som regeringarna sätter och som oftast är för låga. Inte alltid får de gehör.

–  Fairtrade garanterar en minimilön till arbetarna och arbetet går sakta mot att kräva levnadslön sa Magdalena Streijffert.

- Svensk Handel lyfter allt mer de sociala frågorna och här ser vi att Fairtrade kan hjälpa till.

Lars-Anders Häggström, Handels, vars medlemmar säljer varorna i Sverige menar att det idag finns en allt högre medvetenhet bland konsumenter men att det behövs mer kunskap hos dem som jobbar i butikerna.

- Våra medlemmar måste få en ökad kunskap om hur det ser ut i produktionen och vad företagen gör för att förbättra villkoren. Det är de som möter kundens frågor.

 

Såväl Svenska Handel, Lidl, Fairtrade, Kommunal och Handels såg att det fanns många utmaningar både i produktionsländerna men även i Sverige. De kunde också se att ett ökat samarbete kan vara ett steg.

Medverkande:
Katarina Rosenqvist, CSR -ansvarig, Lidl.
Magdalena Streijffert, GS, Fairtrade.
Anders Bergström, Kassör, Kommunal.
Lars-Anders Häggström, Ordförande, Handels.
Mattias Dahl, Förhandlingschef, Svensk Handel.

Moderator: Jan Bertoft, GS Sveriges konsumenter