Våra utvecklingsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka projekt du vill se genom att välja förbund, region och/eller land i rullgardinsmenyerna nedan.
  • Genom Union to Union driver den svenska fackföreningsrörelsen ett hundratal utvecklingsprojekt över hela världen för att stötta framväxten av starka fackförbund. På denna sida kan du söka bland alla projekten för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur utvecklingsprojekten fungerar generellt se denna sida.
Förbund:
Svenska Barnmorskeförbundet
Land:
Nummer:
60480
Mer info

Svenska Barnmorskeförbundet ska tillsammans med samarbetspartnern Ghana Registered Midwives Association in Ghana genomföra projektet under åren 2020-2022. Båda partnerorganisationerna har nyss ombildadets från att vara professionsorganisationer till fackförbund och inleder nu ett nytt samarbete. Målet med projektet är att stärka partnern i Ghana så att den kan fungera effektivt som fackförbund. Forskning visar att barnmorskor ofta upplever brist på respekt för sitt yrkeskunnande, låga löner, osäkra anställningsvillkor och könsdiskriminering på jobbet och i samhället. Det finns också bevis på att behovet av att åtgärda problemen som barnmorskorna, liksom jämställdhets- och rättighetsfrågor, är akut. En organisationsbedömning ska göras enligt den internationella standarden MACAT, som används av International Council of Midwives. Denna ska ligga till grund för kapacitetsstärkande insatser.

Resultat i korthet

Detta är år 1 för detta nya projektstöd för tre nya projekt. En strategisk plan med en uppsättning mål har upprättats med hjälp av en etablerad metod för organisationsbedömning, nämligen MACAT. Organisationsbedömningen genomfördes i ett format som möjliggjorde deltagande från nationella och regionala avdelningar, vilket ökade det demokratiska deltagandet. Den svenska partnern har lanserat en blogg för att dela med sig av information till den svenska allmänheten och organiserar också tillsammans med Sida/UD ett evenemang på hög nivå. Union to Union bjöds in att delta och bidra genom att hålla en presentation om det internationella samarbetets relevans för denna sektors arbeten och anständiga arbetsvillkor. Dessutom har swedish partners tillsammans med andra aktörer etablerat ett nätverk för barnmorskor. Detta kommer att bidra till ett av målen i den strategiska planen. Se även Union to Union Annual report 2020 där detta projekt lyfts fram.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60432
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Americas och 4-50 partners i länderna Colombia, Peru och Brasilien, ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är nytt men har med sig erfarenheter och basfakta från ett tidigare projekt inom flygsektorn i Latinamerika.

Regionens flygindustri genomgår en stor utveckling med avregleringar och där privatisering av både flygbolag och flygplatser sker som får konsekvenser för de anställda och dess fackliga företrädare. Vid varje flygplats passerar årligen ca 35-40 miljoner passagerare vilket ger enormt stora arbetsplatser med många yrkeskategorier. Projektet berör naven – flygplatserna – de viktigaste inom regionen.

Projektfokus är att värva medlemmar och bygga facklig arbetsplatsorganisationer. De viktigaste frågorna som ska hanteras är att otrygga arbeten växer, trycket på arbetet växer när arbetsgivare förväntar sig mer arbete från färre personer, fler arbetar extra obetalt. Det handlar också om att reagera och agera då brott mot arbetsrätten sker och då arbetare har otillräcklig utbildning, kompetens och för lite fortbildning för att klara den snabba utvecklingen.

En tidigare kartläggning av de fackliga förbunden visar att det också finns interna utmaningar. Det handlar om att utveckla solidaritet mellan facken på samma flygplats och de demokratiska strukturerna i de egna organisationerna. Kvinnor är underrepresenterade. De lokala förbunden som deltar i projektet är på olika nivåer då det gäller kapacitet och erfarenhet av fackligt arbete vilket gör att en kartläggning kommer att inleda projektarbetet. Allt för att kunna stödja på rätt sätt med såväl ledarskapsträning, utbildning, erfarenhetsutbyten och hitta innovativa sätt att samla och samarbeta inte bara mellan många fack utan också mot många företag.

Projektet kommer att hitta nyckelpersoner som kan bilda en facklig flygplatskommitté. Kommitténs arbete kan då bli att initiera och genomföra flygplatsomfattande kampanjer och organisera såväl medlemmar som förtroendevalda. Idén med Hubs-modellen är att inkludera varje arbetare och typ av arbetare på flygplatsen; från markpersonal till kabinpersonal, från mekanik till flygledare till städare och bagagepackare. Detta gäller även för alla typer av anställningar från osäkert anställda arbetare vid underleverantörer till flygplatsannställd personal. Det övergripande målet med projektet är att flygplatsarbetare är väl representerade av aktiva demokratiska fackföreningar som samarbetar. Projektet kommer att följas upp regelbundet och stort i slutet på varje år. Projektet verifieras genom de egna systemen.

Resultat i korthet

Projektet har trots pandemin och en flygindustri som lamslagits (95%av flygsektorn) nått ett av sina mål. De har lyckats utse en samordnare per flygplats som ska koordinera jobbet med att få alla att hålla ihop och driva sina krav gemensamt. Känslor har flödat bland fackens medlemmar, av sorg, ilska, uppgivenhet etc. Projektet bidrog för att dessa kunde bearbetas tillsammans via en specifik kommunikationskanal. Satsningen gav energi till deltagarna och nu blickar de framåt.

Till projektsidan