Trade Union Solidarity Radio Project

Insatsen är ett bilateralt samarbete mellan Seko och TWGU (Transport and General Workers Union) i Malawi. Projektet startades av sex fackförbund i Malawi 2008 i syfte att kunna nå ut till medlemmar och potentiella medlemmar genom radioprogram om mänskliga och fackliga rättigheter som lett till goda resultat.

En stor del av arbetarna i Malawi är fortfarande inte medvetna om sina rättigheter, enbart cirka 3 procent av arbetskraften är organiserad. Många arbetsgivare tenderar också att ignorera bestämmelserna om arbetsrätt och vissa arbetsgivare är ibland inte ens medvetna om vissa arbetslagsklausuler. Under kommande utfasningsperiod är målet att öka andelen anslutna till facken med 20 000 nya medlemmar och att deltagande fack har kapacitet att fortsätta verksamheten utan finansiellt stöd utifrån.

Insatsen syftar även till att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet och att kvinnor tar plats i fackens ledning och kommittéer. Andelen TV-inslag kommer att utökas eftersom det är en mer populär kanal än den traditionella radion. Även andra kommunikationskanaler ska användas för att nå även yngre personer. Radio- och TV-programmen kommer att fungera som kommunikationskanal mellan fackföreningar och arbetstagare över hela landet och nå även avlägsna plantager och jordbruksområden samt hushållsarbetare vars arbetsplats sällan eller aldrig utsätts för arbetsinspektioner.

Resultat i korthet

Malawi har en befolkning på 17,5 miljoner och arbetskraften är cirka 7,2 miljoner. Den facklig organiseringsgraden i Malawi är låg. Den stora arbetskraften återfinns på landsbygden där facken oftast inte finns närvarande. Det gör att radion når inte bara allmänheten utan också arbetande personer i hela landet. Deltagande fackliga förbund sprider budskap om sin verksamhet i radions sändningar. Det är information om den nya lagstadgade minimilönen, jämställdhet, miljö och klimat samt vad en kan göra om det blir problem på jobbet.

Radion skapar intresse för fackligt medlemskap och under åren 2018-2019 rekryterades 6 628 nya medlemmar, (161% över målet på 2 500). Förbunden hänvisar till radiosändningarna som primära källor för arbetare att få information. Det sägs att facken har det lättare att rekrytera nu då många redan vet vad facket är tack vare radiosändningarna.

De fackliga organisationerna sluter också avtal lokalt på arbetsplatserna. Under 2019 slöts 7 kollektivavtal vilket ger arbetarna bättre rättigheter. Genom radiosändningarna kräver fler rätt till minimilönen, även i avlägsna byar. De hushållsanställda är en grupp som nu förstår sina rättigheter att få minst minimilön. Ett ökat antal anställda i den formella sektorn förstår sina grundläggande rättigheter och kräver dem genom att hänvisa till lagen och informationen har de fått via radion.

Kvinnor i Malawi har generellt färre möjligheter till jobb och till ledande positioner. Den könsbaserade diskrimineringen är väl synlig. Projektets involverade fackförbund har fortsatt att inkludera fler kvinnor på ledande poster. Minst 33% av kvinnorna har beslutande positioner inom facken. Förändringen är naturligtvis ett resultat av många paralella processer, men troligen har även radions budskap spelat en roll.