Organizing ICTS in Asia

Insatsen i ett multilateralt samarbete mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare projekt, men nu med fokus på enbart den växande telekomsektorn och med nya länder och målföretag, däribland Telenor. Målet med insatsen är både att kapacitetsstärka nya företagsfack i att kunna uppnå kollektivavtal och att öka andelen kvinnor och ungas engagemang och positioner inom facket. Tidigare stöd har stärkt Ncell-facket i Nepal och DiGi-facket i Malaysia vars sakkunskap och erfarenheter kommer att utnyttjas i denna projektperiod, liksom Axaitaalliansen som bildades 2016 i Myanmar, kommer att ingå som projektland där Telenors verksamhet och möjligheter för facklig verksamhet behöver kartläggas.

Andelen fackanslutna inom telekomsektorn i Asien är låg och mycket arbete måste göras för att säkerställa att fackföreningar kan representera sektorns arbetstagare i regionen. Fackledarna saknar ofta kompetens och erfarenhet av organisering och kollektiva förhandlingar som är nödvändiga för att bygga starka och hållbara fackföreningar i de multinationella företagen.

Fackföreningarna i Asien arbetar ofta under mycket svåra förhållanden på grund av anti-fackliga attityder från regeringar och arbetsgivare. Outsourcing, avreglering samt omstrukturering och omvandling av de traditionella telekomoperatörerna till digitala företag är också en utmaning för facken. En viktigt komponent är att fortsätta nätverkandet mellan företagsfacken inom och utom samma målföretag för att effektivisera arbetet och skapa en djupare förståelse för regionens fackliga kontext.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.