Building and strengthening Post & Logistics unions in Africa

Insatsen som stöds av Seko och UNI bygger på tidigare projekt som inleddes 2014. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Målföretagen är DHL, DPD Geopost, Chronopost och Laser.

Resultat i korthet

Med utgångspunkt i baslinjen från 2017 kan följande utveckling ses:

Antalet medlemmar i Vodacom-facket i DRC har vuxit från 200 till 290.

Antalet medlemmar i Orange-facket i Tunisien har vuxit från 40% av arbetarna till 60%.

Facket på Madagaskar har gått från inga kollektiva förhandlingar och inga förhandlare till att ett lag av förhandlare skapats och kollektivavtalsförhandlingar inletts.

I Elfenbenskusten har facket gått från från noll medlemmar i Orange- och DHL-företag till att fackföreningarna är erkända som förhandlingspart vid båda företagen samt att 110 medlemmar rekryterades vid Orange och 117 vid DHL.

Från att ingen fackförening fanns på DHL i Senegal är facket nu erkänt och förhandlingar om kollektivavtal pågår.