Organizing in the Post and Logistics Sector in Asia

Insatsen görs i samarbete mellan Seko och UNI och dess medlemmar i Sydostasien, främst genom förbunden UNI MLC (Malaysia) och Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Projektet är en fortsättning på stöd som går tillbaka till 2014 där facket i Malaysia har signerat kollektivavtal med DHL Global Forwarding, och där andra DHL branscher arbetar mot samma mål.

Syftet med projektet är att utveckla och stärka den lokala och globala fackliga strukturen som företräder arbetstagare hos framförallt DHL, men även andra större aktörer i de berörda länderna.

Genom att arbeta med utbildning kring organisering, kampanjarbete och kollektivt förhandlande ska de lokala förbunden stärkas. På lokal och global nivå kommer projektet att arbeta med förbättrad organisering och byggande av nätverk samt för att kunna påverka DHL att ingå ett globalt avtal.

Projektets drivs i linje med UNI:s fokusering på globala företag som dominerar branschen för att de positiva effekterna av avtal ska gynna så många arbetstagare som möjligt inom en sektor.

Resultat i korthet

Sedan 2012 har det varit prioriterat för UNI att registrera fackföreningar och organisera inom DHL-företag i Malaysia. Tre företag har valts ut; DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain och DHL Express.

Redan under projektperioden 2014-2016 erkändes facket och ett kollektivavtal undertecknades vid DHL Global Forwarding. Det andra kollektivavtalet undertecknades 2018 (2018-2021) och 2019 har förhållandet med ledningen mognat och ett så kallat "smart partnerskap" har upprättats med företaget. Detta manifesteras genom att facket får utföra så kallade roadshows vid DHL Global Forwarding Centers i Malaysia för att förklara kollektivavtalet för medlemmarna och rekrytera nya medlemmar. Dessutom hade facket och ledningen ett möte för att diskutera företagets omsättning och möjligheten att outsourca vissa enheter. Slutligen har facket hållit arbetsplatsmöten för att samla in klagomål från arbetarna.

År 2019 nåddes ett genombrott i den långa processen för registrering och erkännande av facket vid DHL Supply Chain, då ledningen erkände fackföreningen i november. Detta är en viktig prestation efter flera års förhalning från företaget. I DHL Express finns det inget av betydelse att rapportera. I Pakistan har ett mål med projektet varit att förena fem befintliga postförbund i en federation. År 2019 gjordes framsteg och ett konstitutionsförslag diskuterades. Det slutliga dokumentet var ännu inte godkänt när rapporten skrevs, men kommer snart att vara det och en invigningskonferens planeras att hållas 2020.