Building and strengthening ICTS unions in Africa

Insatsen som stöds av Seko och UNI är en fortsättning på projekt 60262 och bedrivs i Elfenbenskusten, Demokratiska Republiken Kongo, Ghana, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Marocko, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Tanzania och Zambia.

Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Projektet kommer att fokusera på arbetstagare vid Airtel, Ericsson, MTN, Maroc Telecom, Orange och Vodacom.

Resultat i korthet

Med utgångspunkt från baslinjen 2017 kan följande utveckling ses:

• COTWU-Tanzania har gått från 0 till 40 medlemmar i Vodacom.

• COWU-Kenya har gått från 0 medlemmar i DHL till att ha tillräckligt med medlemmar för att förhandla och underteckna ett kollektivavtal.

• COWU-Ghana har gått från 0 medlemmar i CAMUSAT, Huawei och Ericsson till 81 medlemmar i CAMUSAT, 3 i Huawei och 54 i Ericsson.

• NUPTE-Nigeria har gått från en situation där arbetarna var rädda för att ansluta sig till facket på MTN till att rekrytera 2300 medlemmar på MTN och facket har nu befogenhet att förhandla kollektivt och är erkänd som dialogpart av MTN, DHL och regeringen.

• COWUMA-Malawi har lyckats förhandla om betald ledighet hos DHL efter en lång kamp. Facket har gått från 12 medlemmar på Airtel till 109 medlemmar. På Airtel var medlemmarna inte villiga att ta fackliga förtroendeuppdrag av rädsla för att straffas av företaget. Därför blev valet av en klubbordförande vid Airtel en milstolpe för COWUMA under 2019. Under 2019 har också ett nätverk för DHL-arbetare i Afrika bildats för första gången. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.