Building and strengthening ICTS unions in Africa

Insatsen som stöds av Seko och UNI är en fortsättning på projekt 60262 och bedrivs i Elfenbenskusten, Demokratiska Republiken Kongo, Ghana, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Marocko, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Tanzania och Zambia. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Projektet kommer att fokusera på arbetstagare vid Airtel, Ericsson, MTN, Maroc Telecom, Orange och Vodacom.

Resultat i korthet

De viktigaste utmaningarna för facken i projektet var kampen för föreningsfrihet då vissa arbetsgivares vägrade att förhandla, främst i Sierra Leone, Madagaskar, Ghana och Nigeria. Resultaten blev att det nu finns ett branschövergripande nationellt kollektivavtal i Sierra Leone som täcker hela telekomsektorn.
Fackligt erkännande i Ghana gjorde det möjligt för MTN-outsourcade arbetare att organisera sig och därmed täckas av kollektiva förhandlingar.
Efter fackens påtryckningar mot arbetsministeriets i Nigeria tvingades företaget MTN att respektera rätten till föreningsfriheten.

Projektets partners är mer digitala vilket har ökat nätverkandet mellan de inblandande facken. Att utbyta tankar, strategier och att tillsammans öka trycket på företagen för att uppnå förbättrade relationen och arbetsvillkor blev vinsten.
Fler medlemmar rekryterades under 2020, 40 nya medlemmar hos COTU, 400 nya medlemmar hos CWU, 186 nya medlemmar i Kenya och 186 nya medlemmar hos COWUMA.

Fler kvinnor har deltagit i möten arrangerade av projektet, totalt 153 kvinnor från 14 länder och från 15 fackförbund.
Pandemins utmaningar hat gett att arbetsgivaren har en ökad förståelse för balansen mellan arbete och fritid. detta efter fackens förhandlignar. Dessutom respekteras nu även ILO-konvention nr 156 (om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare med familjeansvar) samt konventionen nr 183 (i samband med havandeskap och barnbörd).