Increasing Organising and bargaining power in Sub-Sahara Africa in Shoprite Checkers, Pick n Pay, Massmart/Walmart and Choppies

Handels driver ett multilateralt projekt tillsammans med UNI inom detaljhandeln i olika länder i södra Afrika sedan 2014 som uppvisar goda resultat med självständiga fack i både Malawi och Lesotho. Fokus under perioden 2018 - 19 ligger på kedjorna Shoprite, Pick n Pay, Walmart, Nakumatt och Choppies i Botswana, Kenya, Swaziland och Zimbabwe. Under 2020-2022 det blir fokus på Kenya and Zimbabwe.

Projektet syftar till att skapa sunda arbetsmarknadsrelationer baserade på samarbete mellan fackföreningar och företag i regionen. Insatsen är helt i linje med Sidas CSO strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor. Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer. Insatsen är relevant gentemot Agenda 2030 särskilt mål 8 och Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och främja den sociala dialogen.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i att partnerna i projektet stärkte sin kollektiva förhandlingskraft vid dessa multinationella företag genom att organisera och rekrytera fler medlemmar.

Shoprite öppnade sin första butik i Nairobi 2018 och Kenyan Union of Commerce and Food Workers (KUCFW) organiserade 158 av de 218 anställda. Under 2019 öppnade ytterligare två butiker där facket lyckades rekrytera 386 medlemmar som ett resultat av kampanjen som stöddes genom projektet. Facket kunde därför ingå ett formellt erkännandeavtal med Shoprite. De rapporterade vidare att de inledde kollektiva förhandlingar och såg en förbättring av kvaliteten på de anställdas arbetsvillkor som en följd av det.

I Eswatini har Swaziland Commerce and Allied Workers’ Union (SCAWU) rapporterat att efter UNI under det årliga alliansmötet med Shoprite Checkers ingripit för att få företagsledningen i landet att respektera det globala avtalet och tillåta facket att organisera anställda. Därigenom kunde facket för första gången sedan företaget öppnade butiker uppnå ett medlemsantal på 50% + 1 av de anställda. Detta gjorde det möjligt för SCAWU att ingå ett erkännandeavtal med Shoprite och förhandla om ett kollektivavtal. Detta innebar att för första gången omfattas Shoprites anställda i Eswatini av ett kollektivavtal och är inte längre beroende av löneökningar som är godtyckligt beslutade av företagets ledning lokalt.

Under 2019 rapporterades att man tack vare de utbildningar som lokalt förtroendevalda fått genom projektet vågat lyfta fall där den lokala ledningen agerat på sätt som stridit mot företagets policy. Det resulterade i att de ansvariga cheferna avskedades. Innan fackklubben fanns hade anställda som ifrågasatte de regelvidriga instruktionerna istället avskedats. En tydligt exempel på hur facket gör skillnad.