Increasing Organising and bargaining power in Sub-Sahara Africa in Shoprite Checkers, Pick n Pay, Massmart/Walmart and Choppies

Handels tillsammans med UNI driver ett multilateralt projekt inom detaljhandeln i olika länder i södra Afrika. Samarbete har pågått sedan 2014 med olika fokus. Fokus under perioden 2018 - 2019 låg fokus på kedjorna Shoprite, Pick n Pay, Walmart, Nakumatt och Choppies i Botswana, Kenya, Swaziland och Zimbabwe. Fokus Under 2020-2022 ligger på samma kedjor men det blir fokus på Kenya och Zimbabwe. Projektet syftar till att skapa sunda arbetsmarknadsrelationer baserade på samarbete mellan fackföreningar och företag i regionen. Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer.

Resultat i korthet

Nya arbetssätt och utbildningar för att öka kunnandet om digitala verktyg var en nyckel till framgång. Det handlade om att kunna ta fram korta filmklipp, använda digitala enkäter, skriva inlägg på sociala medier etc. Resultaten blev bland annat att facket CWUZ anordnade en organiseringskampanj i Harare och Bulawayo och lyckades värva 538 nya medlemmar varav 281 kvinnor. En liknande kampanj anordnades även av facket i Kenya, KUFCAW, som rekryterade 42 medlemmar.