Organisational development and Leadership training

Vårdförbundet tillsammans med Palestinian Nurses and Midwifes Association (PNMA), Palestina, ska genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet äger rum på Västbanken med eventuella mindre aktiviteterna i Gaza. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete (senaste inom rament för projektet 60264) som under olika perioder fokuserade på diverse organisationsutvecklingsfrågor. Vårdsektor i Palestina lider av samma problem som resten av det palestinska samhället; den är också starkt beroende av utländskt stöd. Under senare åren har dock detta stöd minskat väsentligt. PNMA fungerar både som en yrkesorganisation (och erbjuder utbildningar inom professionella ämnena) och som en röst för ökad inflytande av sjuksköterskor och barnmorskor på arbetsplatser och för förbättrade arbetsvillkor. Projektmålet är en demokratisk och stark organisation som kan representera och stärka sina medlemmar som individer och i deras yrkesroll. Ett särskilt fokus ska riktas mot ledarskapsutbildning och främjade av kvinnor som kandidater till ledande poster både inom organisationen och i de relevanta institutionerna i Palestina. En negativ trend har observerats under de senaste åren då närvaro av kvinnor i yrkeslivet och i det offentliga livet minskar.
En starkare PNMA i dess roll som expert i frågorna som rör yrket efterfrågas av de palestinska myndigheterna och andra organisationer i allt högre utsträckning. Det ställer dock till problem då organisationens administrativa kapacitet inte räcker till. Detta är ett annat område som projektet kommer att arbeta med.
Den främsta metoden för att uppnå uppsatta mål och som har visat sin effektivitet under de tidigare åren är training of trainers. Vårdföbundet spelar en aktiv roll i projektet och bidrar med expertkunskap i de frågorna som efterfrågas av den lokala partnern.
Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Budgetändringar var godkänt för att anpassa stödet till behoven hos lokala partner - hälsovårdspersonal - under Covid-19-pandemin. Dessutom sköts planerade seminarier och utbildningar, även med anknytning till Covid, upp, bland annat ett besök av en svensk partner. Under 2019 rapporterades goda resultat på jämställdhetsområdet, men lite rapporterades under 2020. Kommunikationen mellan partnerna pågår på grund av ökande våld och spänningar i landet.