Organisational development and Leadership training

Vårdförbundet ska tillsammans med Palestinian Nurses and Midwifes Association (PNMA) genomföra detta projekt i Palestina under 2020-2022. Projektet äger rum på Västbanken med eventuella mindre aktiviteter i Gaza. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete (senast inom rament för projekt 60264) som under olika perioder fokuserade på diverse organisationsutvecklingsfrågor.

Vårdsektorn i Palestina lider av samma problem som resten av det palestinska samhället; den är också starkt beroende av utländskt stöd. Under senare åren har dock detta stöd minskat väsentligt. PNMA fungerar både som en yrkesorganisation som erbjuder utbildningar inom profesionen och som en röst för förbättrade arbetsvillkor och för ökat inflytande av sjuksköterskor och barnmorskor på arbetsplatser.

Projektmålet är en demokratisk och stark organisation som kan representera och stärka sina medlemmar som individer och i deras yrkesroll. Ett särskilt fokus ska riktas mot ledarskapsutbildning och främjade av kvinnor som kandidater till ledande poster både inom organisationen och i de relevanta institutionerna i Palestina. En negativ trend har observerats under de senaste åren då närvaro av kvinnor i yrkeslivet och i det offentliga livet minskar.

En starkare PNMA i dess roll som expert i frågorna som rör yrket efterfrågas av de palestinska myndigheterna och andra organisationer i allt högre utsträckning. Det ställer dock till problem då organisationens administrativa kapacitet inte räcker till. Detta är ett annat område som projektet kommer att arbeta med. Den främsta metoden för att uppnå uppsatta mål och som har visat sig vara effektiv under de tidigare åren är training of trainers. Vårdföbundet spelar en aktiv roll i projektet och bidrar med expertkunskap inom de områden som efterfrågas av den lokala partnern. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.