Empowering Young MENA Trade Union Leaders 2020-22

Flera länder i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) har de senaste åren sett stora sociala och ekonomiska förändringar. Arabiska våren gav nytt hopp för demokratiska värden och den unga generationens möjligheter att förverkliga sina liv. Samtidigt är konflikt och politisk instabilitet fortfarande mycket närvarande.

Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i världen i regionen, enligt ILO (2014) 28-30 procent. Unga och särskilt unga kvinnor är marginaliserade både från arbetsmöjligheter men även från deltagande i civilsamhället och i fackliga organisationer.

IndustriALL har sedan 2014 genomfört kapacitetshöjande insatser inriktade på unga inom facken och kommer genom detta projekt att utveckla det regionala nätverket. Projektet genomförs i Tunisien och Marocko 2018, Irak och Marocko 2019, Palestina och Egypten 2020. Därefter utökas nätverket eventuellt till fler länder. Vid projektets slut är målet att de deltagande förbunden har välutbildade, unga och engagerade ledargestalter liksom fungerande ungdomsstrukturer med mål, strategier, aktiviteter och resurser att adressera ungdomsfrågor.

Resultat i korthet

Det har varit en viktig strategi i projektet att involvera de fackföreningar som ungdomarna kommer ifrån, för att säkerställa att de stöds. Följaktligen kom flera fackförbund som deltog i programmet överens om att arbeta med ungdomsfrågor och utveckla ungdomspolitiken.

Den tunisiska metallförbundet har påbörjat specialaktiviteter inom sin sektor för ungdomar. Den marockanska metallförbundet har integrerat sina unga deltagare i sitt eget strategiska planeringsmöte. Ett annat exempel från Tunisien är ett ledarskapsprogram sponsrat av FES, där fem medlemmar från textilförbundet deltog.

Det här är första gången som facket tar ett sådant steg och prioriterar ungdomsrepresentation och deltagande. Deltagarna fick också kunskaper och färdigheter i organisering och ett antal lyckades organisera fler fackliga medlemmar och anordnade evenemang för sina fackliga medlemmar. Ungdomsdeltagarna från den tunisiska textilförbundet rapporterade under det regionala mötet att de organiserat dussintals nya medlemmar i slutet av 2018. I det marockanska metallfacket lyckades ungdomsdeltagarna organisera nya medlemmar inom bilindustrin.

Enligt rapporten är det imponerande att se hur deltagarna har utvecklats på så kort tid. Omedelbart efter att ha deltagit i två av de fyra modulerna lyckades de använda den kunskap som erhölls och omsätta den i praktik på sina arbetsplatser och fackföreningar. Med stöd av sina fackföreningar kunde de uppnå ledande ställningar på grund av den kunskap de förvärvade. Detta medförde att deras fackföreningar utökade sina ansvarsområden och gjorde dem mer synliga inom förbundet.

Arbetet med att skapa ungdomsstrukturer i MENA-regionen har också utvecklats positivt. Pådrivna av de 20 unga ledarna från de marockanska medlemsförbunden har centralorganisationen CDT bildat ett ungdomsutskott 2019. Grunden för ungdomsutskottet lades efter tre dagars workshopande med strategisk planering för ungdomar, med stöd av detta projekt.

Utbildningen stöddes av utbildningssekretariatet för CDT. Generalsekreteraren för CDT deltog delvis i workshopen. Det stödet var en nyckel för de unga ledarna och ett bevis på CDT-ledningens engagemang för programmet samt för att utveckla ungdomsarbete (ett stöd som IndustriALL och projektet möjliggjort). I slutet av workshopen tog deltagarna fram en detaljerad handlingsplan.

När det gäller det förväntade resultatet att ha ett fungerande ungdomsnätverk i MENA-regionen har de regionala mötena inom projektet stärkt förbindelserna mellan ungdomar från MENA-regionen. Under året lyckades unga ledare förbättra regelbunden kommunikation mellan sig genom sociala medier och på andra sätt. De kunde också utbyta framtidsplaner och utmaningar under det regionala mötet. Det är uppenbart att det kritiska perspektivet hos många av de unga ledarna i nätverket hjälper dem att utveckla sitt fackliga arbete och sin roll i förbunden. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.