Union Building MNC South Asia 2020-22

Trots hög tillväxt så präglas Indien, Pakistan och Nepal av stor ojämlikhet inom länderna med en stor del av världens fattiga. Industrifacken arbetar med att motverka avregleringen av arbetsrätten och för förbättringar för villkoren för de osäkert anställda. Projektet syftar till att stärka organiseringen särskilt inom fyra sektorer inom industrin: bil/verkstad, elektronik, cement och textil/konfektion.

Fokus ligger på organisering i nationella företags värdekedjor, i Pakistan även multinationella företag. Att rekrytera kvinnor, unga samt kontraktsanställda är en prioritet, så även att öppna upp fackens interna strukturer för ökad representation och deltagande av dessa grupper.

Vidare fokuserar projektet på att vidareutveckla facklig enighet och minska konkurrens mellan olika förbund på samma arbetsplats och i samma sektorer. Projektet innehåller också mål kring ökat uttag av medlemsavgifter för att förbättra fackens finansiella hållbarhet samt utbildning i förhandling för att kunna förhandla bättre kollektivavtal.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i förändringar i fackföreningarnas attityder och vilja att organisera osäkert anställda. Detta är resultatet av de många år som IndustriALL har fokuserat på och drivit denna fråga med medlemsförbunden i Indien, Nepal och Pakistan, i detta och i tidigare projekt.

År 2019 har 906 kontraktsanställda inom bilbranschen och 120 kontraktsanställda inom cementbranschen fått fast anställning genom kollektivavtal som är undertecknade av fackföreningar utbildade i detta projekt. Nya avtalsklausuler om krav för att förbättra situationen för otrygga arbetare håller på att förhandlas.

Man har också under året sett en tydlig ökning av antalet unga och kvinnor som deltar i projektaktiviteter och andra fackliga aktiviteter utanför projektet, något som kan härledas till projektets insats.

Under året har också flera ungdomskommittéer eller liknande bildatds inom ett antal av de deltagande förbunden. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.