Organising Thailand 2020-22

I Thailand verkar flera svenska multinationella företag men samtidigt saknas idag facklig organisering på många av arbetsplatserna. Den Thailändska fackliga miljön är svår då landet saknar demokrati och lyder under militärt styre. Facken har svårt att få tillträde till arbetsplatserna då anläggningarna ofta befinner sig i ekonomiska frizoner. Detta projekt syftar till att bygga kapacitet att organisera dessa arbetsplatser genom utbildning men också svensk närvaro som möjliggör access till arbetsplatserna.

Strategin i projektet som helhet är att först utbilda organisatörer hos TEAM (klart 2017) samt genomföra första företagsbesöken (klart 2017) och sedan tillsammans med svenska resurspersoner genomföra projektverksamheten ute på de utvalda företagen i 3 steg (2018-2022); steg 1: att söka kontakt med anställda vid företagen i syfte att värva medlemmar, steg 2: bilda fackliga organisationer, steg 3: organisera den fackliga verksamheten inom de nybildade fackklubbarna.

Resultat i korthet

Under 2018 kunde ett arbetsplatsfack bildas och registreras hos Volvofabriken. Det är värt att nämna att i början av organiseringsarbetet var flera ledande arbetstagare väldigt rädda för att gå med. Några av dem var också med i bolagets välfärdskommitté och spred rykten bland arbetarna om facket, och till och med hotade att bilda ett s.k. gult fack för att motverka TEAMs organisering. Men efter erkännandet av facket har alla dessa arbetare, inklusive de i välfärdskommittén, anslutit sig till facket, som nu har 426 medlemmar. Detta är en stor framgång.

Ett första kollektivavtal skrevs också på i slutet av 2018. Det går ut 2020 och förhandlingar pågår nu om ett andra kollektivavtal. 2019 testades en innovativ strategi för organisering genom att organisera fotbollsmatcher. En utmaning i projektet har varit att hitta arbetare som är villiga att starta fackföreningar på Scania och Electrolux.

Anti-fackliga attityder är mycket starka i Thailand och arbetarna är rädda för att prata om sina arbetsvillkor. Så organiserarna måste hitta sätt att närma sig och skapa förtroende för arbetarna innan de tar upp frågor om arbetsvillkor och fackföreningar. En idé under 2019 var att försöka göra detta genom att anordna fotbollsmatcher mellan arbetarna på Volvo, Scania och Electrolux. Som ett resultat är nu 4 arbetare på Scania och 5 på Electrolux intresserade av att inrätta en fackförening på sina arbetsplatser.

Nästa steg är att fördjupa utbildningen och diskussionen med dessa arbetare och förhoppningsvis kan de börja rekrytera på arbetsplatsen. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former samt stöd och coachning från IF Metall och de lokala klubbarna på Volvo, Scania och Electrolux i Sverige.