Organising Thailand 2020-22

I Thailand verkar flera svenska multinationella företag men samtidigt saknas idag facklig organisering på många av arbetsplatserna. Den Thailändska fackliga miljön är svår då landet saknar demokrati och lyder under militärt styre.

Facken har svårt att få tillträde till arbetsplatserna då anläggningarna ofta befinner sig i ekonomiska frizoner. Detta projekt syftar till att bygga kapacitet att organisera dessa arbetsplatser genom utbildning men också svensk närvaro som möjliggör access till arbetsplatserna.

Strategin i projektet som helhet är att först utbilda organisatörer hos TEAM (klart 2017) samt genomföra första företagsbesöken (klart 2017) och sedan tillsammans med svenska resurspersoner genomföra projektverksamheten ute på de utvalda företagen i 3 steg (2018-2022); steg 1: att söka kontakt med anställda vid företagen i syfte att värva medlemmar, steg 2: bilda fackliga organisationer, steg 3: organisera den fackliga verksamheten inom de nybildade fackklubbarna.

Resultat i korthet

The Volvo Workers' Union of Thailand har ökat sitt medlemsantal med 50 procent sedan det bildades 2018. Under 2020 hade förbundet 642 medlemmar.

Under pandemin stängde fabriken ner verksamheten - fackförbundet lyckades förhandla fram att arbetstagarna skulle få behålla 85 procent av lönen. Detta är högre än det nationella genomsnittet.