Organising workers for trade union unity of action, density and quality public services

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och 23 samarbetspartner i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019, 60297.

Under den tidigare perioden, har de PSI-anslutna fackförbunden etablerat bra arbetsrelationer eller befinner sig i en dialog kring upptagningsområdena för organisering och gemensamma påverkansaktiviteter för arbetstagarnas rättigheter. Processer av decentralisering och privatisering inom den offentliga sektorn leder till att facket förlorar makt att förhandla om anständiga arbetsvillkor, tappar medlemmar och inte kan bidra till kvalité i samhällstjänsterna som i slutändan drabbar regionens fattiga och marginaliserade grupper, inklusive flyktingar.

Ytterligare problem uppstår när facken inte hinner reagera på grund av brist på kompetens vad gäller snabba förändringar på arbetsmarknaden. Då uppstår interna konflikter mellan facken som organiserar olika grupper av arbetare med förödande konsekvenser för medlemskapet.

Projektet syftar till att öka organiseringsgraden inom den offentliga sektorn och förbättra samordningen mellan facken för att på det sättet förbli relevant som förhandlingspart inom den sociala dialogen och som förändringsaktör inom de relevanta arbetsmarknadspolitiska frågorna. Detta kommer att uppnås genom ett antal seminarier, med fokusmålgrupp kvinnor och unga, samt genom möten och nätverksbyggande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019: Den offentliga sektorn fortsätter att krympa i de flesta länder (t.ex. Tanzania) i kombination med ökad förekomst av outsourcing och lön- och anställningsfrysningar. Fyra fackföreningar, UKCS & KCGWU i Kenya och TUGHE & TALGWU i Tanzania, har löst de konflikter om upptagningsområden som tidigare utgjorde hinder för samarbete. Fackföreningar i Burundi fortsätter agera samordnat.

Projektet har också bidragit till förändringar i jämställdhet i facket. I Tanzania och Kenya finns det nu två kvinnliga biträdande generalsekreterare i TUGHE respektive KCGWU. I Uganda har en kvinnlig generalsekreterare från UPEU valts till en position i National Organisation of Trade Union - Uganda. Alla 25 projektpartners ändrade sina konstitutioner, med en plats reserverad för en kvinnlig ledare, resten av ledarpositionerna är öppna för alla. De flesta deltagande facken har hittills ökat sin medlemsbasf med 5 procent.