Strengthening organizational capacities of women trade unionists

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och 34 lokala fackförbund i åtta länder i Mellanöstern och Nordafrika genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019.

Det finns flera resultat som visar förändring i maktstrukturerna inom de deltagande förbunden, till exempel: Andelen kvinnor i ledarpositioner ökade i flera länder på nationell nivå: Irak från 30% till 40%; Jordanien från 5% till 15%; Tunisien från 16% till 22%. Internt, har ett antal kvinnor blivit valda till olika poster inom sina förbund i Libanon, Egypten och Tunisien. Kvinnornas medlemskap har ökat med 7,5% i genomsnitt i Jordanien och nått 40% i Tunisien, Algeriet och Irak, vilket är en kvot inom PSI.

Projektets regionala karaktär utgör en plattform för att få kunskap om jämställdhetslagar och praxis inom MENA-regionen. Detta projekt syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackförbund inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering.

Projektet strävar också efter att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Detta kommer att uppnås genom utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Arbetet med att skapa plattformar, bygga allianser, sätta press på interna fackliga strukturer och på nationella fackliga centra fortsatte under 2019. Det är för tidigt att tala om effekterna av kampanjerna för att påverka nationella lagar som är viktiga för jämställdhet eftersom medlemsförbunden fortfarande är i planeringsfasen eller i början av kampanjer. Ökningen av andelen kvinnor i de ledande befattningarna fortsatte under 2019, i både Tunisien och Marocko.