Strengthening public services unions for quality public services, decent work and social dialogue in Chad

Public Service International (PSI) kommer tillsammans med Fackförbundet ST och en samarbetspartner i Tchad; Fédération de Syndicats du Secteur Public du Tchad, att genomföra detta projekt under 2020-2022. Genom partnerförbundet kommer andra PSI-anslutna förbund att delta i projektet. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019, 60295.

Projektets första år har resulterat i flera positiva förändringar vad gäller fackets gemensamma ställningstagande och kampanjer för de fackliga rättigheterna. Samtidigt har projektet påverkats av den negativa politiska och ekonomiska utvecklingen i landet, eftersom facket behövde ägna krafter åt dessa kontextuella utmaningar.

Projektet syftar till att stärka förbunden internt, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Tchad. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Tchad är fortfarande ett av de fattigaste länderna i världen - beräknat som fjärde fattigaste enligt HDI (Human Development Index) 2020. Att bygga starka fackföreningar inom offentlig sektor är särskilt viktigt för att främja den sociala dialogen och stärka offentliga tjänster av hög kvalitet. Tillgång till offentliga tjänster som hälsovård, utbildning, vatten och energi är kärnan i fattigdomsminskning.

Ett stort resultat av projektet under 2018–2019 har varit förändringen av maktbalansen mellan regeringen och fackföreningsrörelsen efter den långa strejken 2018. Fackföreningar har fått mer utrymme att ställa sina krav, är starkare i den sociala dialogen och har mer kapacitet att förhandla och kommunicera sitt budskap. Även om situationen inte förbättrades som förväntat, har arbetstagarnas löner ökat något och arbetsvillkoren har förbättrats. Detta hände efter en mobilisering av fackföreningarna och framgångsrika förhandlingar med regeringen utan att behöva upprepa en ny period med långa strejker.