Strengthening unions for quality public health systems in West and Central Africa

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och två samarbetspartner i Liberia, NAHWUL och Niger, SUSAS genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt.

I Liberia uppstod en ny allians med det nationella arbetscentret som har anslutit sig till påverkansarbete för erkännandet av fack inom den offentliga sektorn (och hälsosektorn i synnerhet). I Niger ledde verksamheten till lärdomar om hur man bättre kan förbereda kvinnor och unga för rekrytering och organisering inom facket.

Bägge två länderna lider av mångfaldiga problem inom det offentliga hälsosystemet: underfinansiering, brist på tillräcklig personal och leveranser av material, hälsofarlig och livsfarlig arbetsmiljö, brist på sjukförsäkring för hälsovårdare osv. Hälsovårdssystemet har en inbyggd diskriminering mellan olika grupper av arbetare samt litar på en stor arbetskraft från volontärer. Hälsosystemet i dessa länder har ett akut behov av reform både vad gäller arbetsvillkor för hälsoarbetare och systemets kapacitet att leverera samhällstjänster med kvalité på lika villkor till befolkningen.

Projektet kommer att fokusera på att stärka de lokala facken internt, vilket ses som en förutsättning för att kunna uppnå ökad organiseringsgrad och påverkanskraft.

Syftet med projektet är specifikt för varje land. I Liberia kommer projektet att bidra till att facket erkänns som aktör och utvecklar ett starkt demokratiskt ledarskap och finansiella stabilitetet. I Niger är målet att organisera arbetare inom hälsosektorn brett över olika yrkesområden och med särskilt fokus på kvinnor och unga samt att främja kollektivavtal. Detta kommer att uppnås genom utbildningar för ledare och aktivister; medvetandehöjande kampanjer för ökat medlemskap i facket; stärkandet av interna strukturer och arbetsmetoder. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under 2019 fortsatte facket NAHWUL i Liberia att med stöd från ILO:s arbetskonferens kräva erkännandet av rätten att organisera inom den offentliga sektorn på lika villkor med den privata sektorn. Facket fortsätter använda strejk som metod för att få regeringen till förhandlingsbordet. Strejken 2019 varade en mycket kort tid och ledde till att flera samarbetsavtal har ingåtts med hälsodepartementet. Bland annat fick NAHWUL en möjlighet att dra av medlemsavgifterna från lönerna vilket är ett steg mot det finansiella oberoendet.

I Niger har utbildningar i organiseringsteknik lett till att 510 nya medlemmar har rekryterats till facket SUSAS, av dem 279 kvinnor och 231 unga. Arbetet fortsätter med att stärka kvinnornas förmåga att tala inför grupp, göra presentationer och organisera.