Organising doctors' associations

Sveriges Läkarförbund ska tillsammans med en kubansk läkarorganisation, Consejo de Sociedades Cientificas de la Salud (CSCS), genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete som påbörjades 2017, 60254.

Under de första åren har en stark relation upprättats mellan organisationerna; dessutom accepteras den kubanska partnern som medlem i World Medical Association (som är en viktig källa för kontinuerlig professionell utveckling) förutsatt att specifika interna förändringar är slutförda.

Syftet med detta projekt är att stödja CSCS i att göra dessa förändringar, som främst berör dess demokratiska strukturer. Partnerna har uppdaterat projektets mål och förväntade resultat baserat på lärdomar från föregående period. Ett större fokus på påverkan mot myndigheterna kommer att testas, med tanke på den ökade öppenheten i landet. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.