Empowering women in the informal sector 2020-22

I Indien finns 93 procent av arbetskraften inom den informella ekonomin. I den informella sektorn livnär sig människor genom arbete som inte sker genom en etablerad arbetsgivar-arbetstagarrelation. Transaktionerna för arbetet syns inte hos myndigheter, beskattas inte och innebär osäkerhet både i termer av inkomst och arbetsvillkor. Yrken som återfinns i den informella ekonomin är bland annat; jordbruk, hushållsarbete, gatuförsäljning, bygg- och hantverksarbete, textil och sömnad.

SEWA är en facklig organisation för de informellt arbetande och riktar sig till kvinnor. Dessa är de fattigaste kvinnorna som lever av sina små enskilda affärsverksamheter. De har inte tillgång till sociala trygghetssystem, de får inte regelbunden lön, de utgör den del av Indiens befolkning som helt saknar skydd. SEWA arbetar för att organisera dessa kvinnor för att deras arbete ska få ett erkännande, för att de ska få tillgång till grundläggande socialt skydd och förbättrade arbets- och levnadsvillkor.

Projektet har som mål att:

• Organisera fler egenanställda kvinnor inom den informella ekonomin i SEWAs fackförbund

• Att etablera så kallade skills centers, ett i Rajastan och två i Uttar Pradesh. Dessa center är en del i SEWAs organiseringsstrategi.

• Utbildning av unga ledare

• Ökad mobilisering av medlemmar genom att använda sms för att nå ut till dem.

• Förbättrad medlemsservice genom en behovsstudie kring vad det finns för arbetstillfällen för unga och vad de då behöver för utbildning för att komma ifråga för sådana jobb.

Resultat i korthet

Under 2018-2019 har avdelningsgrupper bestående av SEWA-arrangörer, ledningsgruppsledamöter och kampanjteamledare skapats. Detta är ett nytt sätt att arbeta där teamet består av ledare för olika branscher som går ut tillsammans för att prata med potentiella medlemmar i bostadskvarteren (wards). Den största fördelen med att organisera per kvarter istället för att organisera per yrke är att fler nås och en känsla av gemenskap skapas.

Ward-teamen kan också utveckla nära kontakt med medlemmarna och de lokala ledarna i kvarteret, vilket gör kommunikationen enklare. Som en följd av detta har en starkare gruppidentitet skapats bland medlemmarna. Arbetarna brukade säga att de var medlemmar som tillhör en viss ledare, men nu identifierar de sig som SEWA-medlemmar. Tack vare den nya strategin har 234 000 medlemmar rekryterats.

En socioekonomisk studie av möjliga yrken för barnen till SEWAs medlemmar har genomförts bland 175 unga flickor genom fokusgruppdiskussioner och kommer tillsammans med resultaten från den nya organisationsstrategin att ge insatser för att stärka SEWA: s långsiktiga arbete.

Sju av 14 planerade så kallade kompetensutvecklingsscenter har skapats genom projektet. Dessa center är samlingslokaler där även utbildning ges till medlemmar och deras barn. Genom projektet har unga potentiella framtida ledare identifierats och utbildas. För närvarande har 36 ledare identifierats, nio ledare i varje avdelning. Utbildningen av dessa ledare kommer att genomföras under de kommande åren.

Ett digitalt medlemskapssystem har skapats med stöd av projektet. SEWA rapporterar att detta skapar en känsla av förtroende bland medlemmarna. Det är också användbart för att upptäcka överlappande medlemskap. SEWA har rekryterat 10 000 medlemmar online. Genom det nya systemet samlas också mobilnummer in. SEWA har nu telefonnummer till 3000 - 5000 medlemmar och kan kommunicera med dem via SMS.

Ett mål i projektet är att SEWA ska få en ökad grad av ekonomisk självständighet och kunna driva vidare det som projektet lagt grunden till med egna medel. En nyckel i det är insamlande av medlemsavgifter. SEWA har tagit frågan om ekonomisk hållbarhet på allvar och arbetar mot det genom kostnadsbesparing tack vare det nya sättet att organisera.

Det finns också en utgiftspolicy och SEWA satsar på att samla in frivilliga bidrag från medlemmarna. Tillsammans med ovanstående åtgärder har SEWA även börjat ta ut mindre avgifter i de sju kompetensutvecklingscentra som ett steg mot hållbarhet. Utbildningar och möten i olika former har varit avgörande för att kunna uppnå resultaten.