HTUR- Defending human and trade union rights at risk

Projektet fokuserar på att stärka förekomsten av självständiga fackrörelser och på att utöka respekten för arbetarnas rättigheter. Ett verktyg som bevakar och utvärderar hur respekten för arbetstagarnas rättigheter ser ut i alla ITUC länder är inbyggt i projektet. Den sammanställda rapporteringen systematiseras till en Global Rigths Index, som är en indikator för hur väl de mänskliga rättigheterna i arbetslivet infrias. Dessutom har projektet en satsning med stöd (mest kampanjstöd och juridiskt) till fackliga organisationer i de länder där det är allra farligast att vara facklig aktivist.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.