Building Trade Union capacities in SEE and NIS

Projektet fokuserar på att bygga upp fackliga krafter genom att främja subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer. Målet är att de medverkande fackförbunden ska kunna samverka bättre inom regionen. Med EU-anpassningen som bas finns ett bättre erfarenhetsutbyte och ett nätverk av experter inom ekonomi och rättsfrågor.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.