Strengthening unions in the security and cleaning sectors in Peru and Colombia

Projektet är en fortsättning på Transports och UNI:s multilaterala samarbeta att stärka facken inom städ- och säkerhetsbranschen i Peru och dess kapacitet att förhandla bättre arbetsvillkor, med fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Vidare verkar projektet för att försvara föreningsfriheten, sociala rättigheter och för en förbättrad jämställdhet inom sektorn.

Branschen präglas av låga löner, undermåliga arbetsvillkor och med låg facklig anslutning. De anställda har marginaliserats och diskriminerats i många år särskilt hårt drabbade är kvinnor och migrantarbetare. Den peruanska regeringen genomför antifackligt politik och den ökade närvaron av multinationella företag riskerar att minska arbetstagarnas rättigheter och förmåner inom sektorn, skapa konflikter och undergräva möjligheten att skapa god social dialog och förhandlingar.

Projektet kommer att ha en positiv inverkan på fackföreningarna och utveckla regionala solidaritetsåtgärder att driva arbets- och fackliga rättigheter för att minska de negativa konsekvenserna i den nuvarande politiska kontexten.

Målet är att få fler medlemmar och därmed styrka att förhandla goda kollektiva avtal med förbättrade arbetsvillkor inklusive jämställdhets- och miljöstandarder. Det är också viktigt att sektorns fack kan nätverka, bilda allianser och få verktyg till att mötas via sociala medier samt att nå globala ramavtal.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat utvecklat specifika organisationskampanjer. Detta har lett till en ökning av antal medlemmar, främst inom den privata bevakningssektorn (Prosegur, Securitas, G4S) och inom städ (Fenaomp, Sitobur y Sintraeslimp).

Utbildning inom hälsa och säkerhet har påbörjats. Projektet rapporterar även att de organisationsutvecklande aktiviteterna har gett resultat och det syns en tydlig utveckling i förbundens kompetens. Detta återspeglas i sättet att planera och definiera sina fackliga strategier, följa upp och presentera resultat. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.