Organising and negotiating global agreements in the ICTS and Post & Log. sectors in Latin America and the Caribbean

Det multilaterala regionala projektet mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare insatser och fokuserar på organisering och dialog med de multinationella giganterna Amércia Móvil, Telefónica och Liberty Global inom telekomsektorn i Peru, El Salvador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Jamaica och Saint Lucia.

Politiska förändringar har lett till avreglering av arbetsrättsliga lagar eller till arbetsreformer och företagen har lagt ut verksamheten på underleverantörer som Atento och Teleperformance. Detta har medfört en ökad antifacklig politik och att arbetstagarnas rättigheter ständigt hotas. Att organisera anställda, öka kunskap och medvetenheten om fackliga rättigheter och färdigheter i företagen och deras underleverantörer är den största utmaningen inom telekommunikationssektorn i regionen.

Målet med insatsen är att stärka facken och dess medlemmar i deras fackliga rättigheter och organisering för att representera sina medlemmar och uppnå goda kollektivavtal. Detta ska ske genom kampanjer och tematiska utbildningar kring fackliga rättigheter, förhandlingsteknik, icke-diskriminering och jämställdhet. Vidare ska Telefónicas underleverantörer kartläggas. Inom ramarna för projektet ska det även ske erfarenhetsutbyte med de andra fackföreningsallianserna och kommunikationsarbetet i sociala medier ska stärkas. Ett uttalat mål är att uppnå globala ramavtal med branschens aktörer.

Resultat i korthet

En av prioriteringarna i projektet är att uppnå ett kollektivavtal för alla arbetare i de deltagande förbunden. I detta avseende har alla deltagande fackförbund, förutom förbundet på Claro i Argentina (som nyligen började förhandla med en av fackföreningarna) och förbundet SUTTP på Telefónica i Peru (som för närvarande håller på att förnya kollektivavtalet), ett undertecknat kollektivavtal.

När det gäller kollektiva förhandlingar finns det två fall i Nicaragua och Colombia som visar hur viktigt projektstödet är. Nicaragua representerar ett sådant fall på grund av den djupa politiska och ekonomiska krisen och Claros vägran att förhandla. Med stöd av projektet mobiliserades arbetarna och facket framgångsrikt och lyckades förnya sitt kollektivavtal och även att nå reallönehöjningar som kompenserade för periodens inflation. Endast ett annat fackförbund i hela Nicaragua har uppnått något liknande.

I Colombia hade facket en konfliktsituation med företaget samtidigt som företaget genomförde en sammanslagning med ett annat bolag. Denna process var mycket komplex och många av arbetarna accepterade inte förändringen och lämnade frivilligt medan andra blev uppsagda. Under projektets gång tillhandahölls kapacitetsstöd till fackförbundet ULTRACLARO för att förhandla fram och underteckna ett kollektivavtal för de två sammanslagna företagen efter många års konflikt. Detta möjliggjorde stora ekonomiska och sociala fördelar för arbetarna samt viktiga garantier för fackförbundets ledare. Tillvägagångsätten för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.