Strengthening the Finance Sector in Latin America

Insatsen sker i samarbete mellan Finansförbundet och UNI och syftar till att med påverkan, förhandlingar och utbildning, förändra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Peru.

Fokus under kommande period är fortsatt konsolideringen av uppnådda mål med fortsatt arbete inom UNI Network of International Banks som är ett utmärkt verktyg för lobbyverksamhet och uppbyggnadsarbete och hantera den digitala utvecklingen av branschen. Andra aktiviteter är utbildning av fackliga ledare i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik, fortsatt samarbete och nätverkande med banker och allianser för förbättrad kapacitet för lokala fackföreningar att delta i nationella och regionala samordnade åtgärder och se till att efterlevnaden följs av de undertecknade ramavtalen och främja nya ramavtal.

Vidare vill man främja jämställdheten inom fackföreningarna och öka andelen medlemmar totalt. I regionen finns flera fackföreningar i samma verksamhet/bank, vilket försvagar fackets styrka och organisation.

Det finns också organisatoriska svagheter i Paraguay, Peru, Colombia. Fackföreningsledare saknar erfarenhet och behöver kunskap hur man bedriver arbetet och hur man ska möta den digitala utvecklingen med införandet av internetbanker, som påverkar banksektorns traditionella arbete och som har orsakat hundratals uppsägningar.

En annan utmaning är den ökade antifackliga verksamheten både från regeringar och arbetsgivare i regionen. De offentliga bankerna försvagas via politiska åtgärder som minskar i antal och möjliggör ekonomisk frihet och kredithantering för den privata sektorn och ger vinster på bekostnad av arbetstagare och befolkningen.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att de kollektiva förhandlingar som projektet stöttat har gett bättre arbets- och lönevillkor då kollektivavtal signerats med en rad banker i Colombia och Peru. Tack vare projektet har den latinamerikanska alliansen för offentliga banker kunnat koordinera policy och aktioner.

En stort framsteg var signerandet av ett ramavtal mellan UNI och Banco de Brasil. Aktivitet inom det fackliga nätverket inom Banco Itaú som stötts av projektet har bidragit till att en överenkommelse med banken att under 2020 förnya och förbättra det globala ramavtal som signerades 2018. Genom projektet har en allians för att försvara statliga pensioner bildats och stöttats. Under 2019 fick man kvitto på att det gett resultat i och med att flera framträdande politiker med ansvar för frågorna i regionen deltog vid ett forum som alliansen anordnade. Det tyder på att alliansen erkänns som en viktig aktör och att frågan prioriteras. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.