Organising in Retail Sector in Peru

Insatsen är i helt linje med Sidas CSO-strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar i att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor. Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och till att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer.

Insatsen är i linje med Agenda 2030 och då främst mål 8 och mål 5, samt Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera alla anställdas rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och till att främja den sociala dialogen. Projektet ligger helt i linje med UNI:s ”Breaking Through”- strategi som syftar till att vidareutveckla och stärka sina medlemsförbunds kapacitet till facklig organisering och kunskapsbygge inom multinationella företag för förbättrade arbetsförhållanden och livsvillkor för arbetstagare inom UNI:s sektorer.

Resultat i korthet

Under 2018-2019 har man i projektet fokuserat på att stötta den lokala fackliga organiseringen på H&M i Peru. Där finns nu en fackförening som i nästa fas ska ges fortsatt stöd för organisering och förhandling.