Organising in Retail Sector in Peru

Handels och Unionen tillsammans med UNI Global Union och deras medlemsförbund inom klädhandeln i Peru ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under 2018-2019. Projektet kommer att fortsätta bygga på resultst från den perioden , främst genom att satsa på kapacitetsutveckling av facket på H&M i Peru. Tidigare projekt hade som mål att utveckla regioal implementering av det globala ramavtalet med H&M men pga samarbetssvårgheter med de lokala ledningarna för företaget så har det målet skjutits på framtiden. Man har därför under 2020-2022 valt att fokuesera mer på stöd och kapacitettsutveckling av H&M-facket i Peru samt även nationellt och regionalt utbyte av erfarenheter mellan fackförund inom s.k- "fast fashion".

Projektets mål är att öka antalet medlemmar och stärka den grundläggande fackliga kapaciteteten och utbytet och samarbetet mellan förbund i sektorn. Det syftar till att få till kollektivavtal som stärker arbetrnas rättigheter.
För att nå detta bedrivs en organiseringskampanj samt genomförs utbildningar med förbunden och möten mellan förbunden.

Projektets resultat kommer verifieras [av en extern utvärdering] eller [med hjälp av projektets egna uppföljningssystem].

Resultat i korthet

Facket växte under året 2020 med 130 nya medlemmar och facket har nu 21 procent av alla anställda som medlemmar.
Under den pågående pandemin kunde de förhandla för snabb och säker återgång till butikerna och att behålla sina löner upp till 75 procent.
Projektet har också stärkt unga kvinnor och HBTQI personers rättigheter i och med att de finns med i fackets förhandlingsgrupp som ska bestå av minst 25 procent kvinnor och 25 procent HBTQI personer.
I fackets egna led återfinns nu fler kvinnor på ledande poster. Utbildning, vägledning och utveckling av kampanjstrategier har bidragit till denna tillväxt.