Colombia -Strengthening journalists safety and Trade Union

Projektet är inriktat på att stärka colombianska journalister, fackliga aktivister och fackliga ledare. I planerna ingår att påverka medieägare och regeringstjänstemän för att garantera förbättringar gällande rättigheter och arbetsvillkor för journalister.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.