Latin America -Digital Organising Campaign IFJ LA

IFJ arbetar för en global anpassning av metoder, strategier och strukturer för att bemöta digitaliseringen inom media och journalistik. IFJ:s regionala projekt i Latinamerika syftar till att samordna kollektivavtalsförhandlingarna i regionen.

Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Latinamerika är världens farligaste region att arbeta i som journalist. Den fria journalistiken i Latinamerika hotas på många andra mer subtila sätt än genom dödshot och mord på journalister.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.