Eastern Europe - Digital Organising Campaign.

Syftet med projektet är att bidra till att skapa ett starkare journalistfack i de berörda länderna, främst genom att skapa rekryteringskampanjer, utbilda lokala aktivister i rekrytering, organisering och förhandling. Genom att få fler medlemmar och att nå fler arbetstagare inom branschen vill projektet bidra till att journalister känner sig tryggare i sin roll och därmed kan bedriva seriösare och mer kritisk journalistik vilket i sin tur leder till öppnare och mer demokratiska samhällen.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.