Asia -Digital Oganising Campaign IFJ.

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Asien är en. Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.

Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.

Resultat i korthet

Projektet är en del av en global satsning från Journalisternas internationella federation- IFJ. Målet är att fram till 2022 ta fram nya organisations- och arbetsformer, som bemöter den digitala eran.
Journalistförbund i Asien har under 2018 - 2020 genomfört studier om journalisternas tillgång till digitala verktyg och det skapades också ett digital plattform i SriLanka. Genom subregionala webbinars främjas utbyte av erfarenheter och bilaterala insatser i regionen.