Asia -Digital Oganising Campaign IFJ.

Målet med projektet är att stärka kapaciteten hos journalister i regionen genom förbättrat fackligt ledarskap och stärkt organisatorisk kapacitet. Inom projektet kommer fackliga ledare att få utbildning i strategisk planering, ledarskap, management för att kunna förhandla, opinionsbilda och organisera kampanjer.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.