Africa - Digital Organising Campaign

Journalistyrket är ett av de farligaste i världen och det är viktigt att journalisters organisationer stärks och får regionalt inflytande. En av projektets målsättningar är därför att få så många journalistorganisationer som möjligt att bli registrerade som fackföreningar eftersom det ger en helt annan möjlighet att kunna förhandla kollektivt och sluta avtal med arbetsgivare.

Ytterligare ett delmål med projektet är att höja kunskap om klimatförändringarna. Journalisternas fackföreningar i Afrika har blivit särskilt engagerade i klimatdebatten. Journalisternas Durbandeklaration sätter fokus på att i länder där företag ofta tillåts förorena utan konsekvenser och där människor i lokalsamhället är de mest utsatta för föroreningarna, är det viktigt med saklig och kunnig medierapportering.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.