Hotel, Restaurant, Catering and Tourism Asia

Svenska fackförbundet HRF ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i länderna Indonesien, Myanmar, Indien och Maldiverna genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I Asien där turismsektorn växer, är många arbetare migranter från andra länder, de flesta jobben är osäkra och lönerna är låga. Många är berövade sina dokument och lever i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt skapas nya jobb.

Fackförbund i Asien möter våld och kränkningar av fackliga rättigheter, fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer. Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta stoppas.

IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter. Projektet har hittills varit framgångsrikt och nu handlar det om att höja standarderna inom branscherna, med bättre löner, rättvisa och säkra anställningar samt respekt för rättigheter och ökad jämställdhet.

Denna period kommer projektet att satsa på färre länder (fyra istället för 10) och samtidigt inkludera fler lokala partnerorganisationer. Projektets fokus kommer att vara på de ledande företagen inom sektorerna hotell, restaurang, catering och turism. Satsningen på färre länder ger också en ökad möjlighet att satsa på att försvara det krympande utrymme som demokratin fått. Här handlar det även om att stärka även de fackliga organisationerna inom jordbrukssektorn. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Den globala hushållarkampanjen (GHC) har spelat en viktig roll för att uppmuntra ett större deltagande av kvinnliga arbetare i facken och för att väcka frågan om säkerheten på arbetet. På Filippinerna, Indonesien (Bali) och Thailand (Phuket) gav GHC-utbildningarna utrymme för kvinnliga arbetare att tala om olyckor och sjukdomar, kvinnors hälsa och trakasserier för första gången.

Projektets utbildningar handlade om att bygga förtroende och skapa en plattform för att hantera frågorna. Fler kvinnor har jämfört med tidigare vågat anmäla sexuella trakasserier och berätta vad de varit med om, vilket är första, avgörande steg mot förändring.

I Phuket, Thailand, valdes tre kvinnor till fackets verkställande kommitté och kvinnor valdes till ordföranden för fackföreningarna vid Marriot's Le Meridien och Club Med.

I Indonesien blev tre kvinnor valda som ordföranden i sina hotellfack.

På hotellet Accors Sofitel Plaza på Filippinerna enades facket och arbetsgivaren om att sänka rumstädningskvoterna från 10 rum till 8 rum per skift.

På Islamabad Hotel i Pakistan förhandlade facket framgångsrikt om en minskning av rumskvoterna för hushållerskor från 14 till 12 rum. I Swat District i Malakand Division i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan gav det också framgång.

Facket på Serena Hotel förhandlade framgångsrikt. Tidigare städade tio hushållerskor 50 rum. Nu är det begränsat till det antal rum som de hinner med på en åtta-timmars arbetsdag. Enligt Peter, en hushållerska: ”Det här är en väldigt stor skillnad, definitivt en stor vinst för oss. Två rum färre är två timmar mindre arbetsbelastning för oss.” och hon fortsäter; ”För mig och för oss alla var det här en seger idag, som vi vann tack vare vår fackförening. Vi har kämpat och kämpat, vi fortsatte, vi trodde på det som är rätt. Vi är hushållerskor, vi är människor, vi förtjänar bättre behandling.”

På Islamabad Hotel i Pakistan förhandlade facket framgångsrikt om en minskning av rumskvoterna för hushållerskor från 14 till 12 rum. I Swat District i Malakand Division i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan gav det också framgång.

Tre nya kollektivavtal tecknades av hotellförbund och totalt gynnas 1 060 arbetare av de förbättrade villkoren som facket SPM Grand Hyatt på Bali förhandlade fram.

Fackföreningsledarna som deltog i förhandlingarna hade deltagit i den kollektiva förhandlingsutbildningen som genomfördes av projektet under 2018 och 2019. Förbundet vid Naga World Hotel Casino (NHW), som har 4 400 medlemmar, lade fram sitt första förslag till kollektivavtal i maj 2019. Detta efter en ledarutbildning 2016 och förhandlingsutbildning åren 2017 och 2018.

Fler medlemmar har rekryterats i de fack som deltar i projektet. Exempelvis i Indonesien, där federationen FSPM fick ytterligare 551 medlemmar på sju hotell och nu har totalt 7 450 medlemmar. FSPM ökade också antalet medlemmar inom företaget Pizza Hut från 98 till 489. I Indien anslöt fyra nya fackföreningar till federationen HEFOI Taj Hotel Union Network, vilket stärker federationens ställning gentemot företaget.

Projektet hjälper målgrupper att ha grundläggande förståelse för hiv och aids och uppmuntrar dem att utveckla lämpliga och adekvata policyer i frågan. Det handlar om att undvika diskriminering, stigmatisering och marginalisering. Frågan ingår i projektets grundläggande fackliga utbildningar. Det ansvarsfulla, etiska och hållbara (RES) turisminitiativet för IUF Asien/Stillahavsområdet fortsätter att öka medvetenheten om vikten av miljömässig hållbarhet som en integrerad del av hållbar turism, tillsammans med social hållbarhet och hållbara jobb.

Aktiviteter på Världsturismdagen fokuserade på RES-turism i Indien, Indonesien, Nepal, Pakistan, Myanmar, Thailand och Filippinerna samt på klimaträttvisa i Maldiverna och Nepal. I Nepal deltog facken NIHWU (hotellarbetare) och UNITRAV (äventyrsturism; vandringsguider) deltog i trädplantering för att öka medvetenheten om effekterna av miljöförstöring samt klimatreducering. Facket UNITRAV deltog också i flera aktiviteter för att rensa upp plastföroreningar på Mount Everest. I Phuket, Thailand, fortsätter federationen FHSL sitt samarbete med hotellorter och lokala myndigheter för att städa upp stränder och mangrover som en del av RES-turismåtagandet.