Promote women's participation in their unions Africa

De svenska fackförbunden Kommunal, Hotell- och Restaurangfacket (HRF) och Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IULs regionala organisation och partners i 16 afrikanska länder, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Det är en fortsättning på tidigare års projekt.

IULs kvinnoprojekt i Afrika är ett av de mest lyckade projekt som bedrivs med stöd av Union to Union. Det genomförs i länder som har utmaningar av såväl politisk som ekonomisk karaktär. Terrorism och fattigdom finns i olika form. Kvinnor och unga är i majoritet inom lantbruk- livsmedelsproduktion och hotellsektorerna.

Under 2014-2016 lyckades projektet nå ca 180 000 personer och under 2018 rekryterades 1 500 nya kvinnliga medlemmar. Projektet har fått resultat som både bokstavligen har räddat livet på hushållsanställda och förändrat de afrikanska fackförbundens representation och fokus på jämställdhet. Under 2018 i Zambia blev en ung kvinna vald som generalsekreterare för sitt förbund och för första gången någonsin blev en kvinna vald till vice ordförandeposten för jordbrukare i Zimbabwe.

I Sydafrika förbättrade facket mammaledigheten till fyra månader med 80 procents lön och två månader med fullt betalt. I varje land skapar fackens kvinnokommittéer sina målsättningar och genomför sedan de aktiviteter lokalt som behövs för att nå dem.

Alla länder samverkar kring de fackliga utmaningarna som gäller organisering, stöd till informellt anställda och andra utmaningar i sektorerna. Våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier, ska vara en prioriterad fråga på fackföreningarnas agenda. Hälsa och säkerhet för kvinnliga arbetare ska förbättras och därmed ska färre olyckor, skador, yrkessjukdomar och mindre smittspridning av hiv/aids förekomma.

Det handlar också om att kvinnor blir bättre informerade, kan förhandla och ta en aktiv del av de globala frågorna som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och andra relaterade frågor. Projektet har ett stort mervärde eftersom det fokuserar på kvinnors rättigheter. Projektet använder sig av olika strategier som bygger på aktivt lärande. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Kvinnors representation i fackföreningar har ökat, bland annat genom att engagera fler unga kvinnor. År 2019 har över 5 500 blivit medlemmar i facket, men flera fack har tappat medlemmar på grund av ekonomiska och politiska sammanhang.

De flesta arbetande kvinnor har blivit tuffare på att rapportera om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, vilket är en stor förändring och kan betraktas som ett viktigt resultat av projektet. I Kenya har facket inrättat ett eget utskott för att hantera denna typ av frågor. I Malawi undertecknade facket HFPCWU ett kollektivavtal med Sun Bird Hotel där nyblivna mammor kan amma en timme på betald arbetstid. På Marriot Hotel får en kvinna sex veckors ledighet när hon är nybliven mamma.

I projektets alla länder har 27 procent av kvinnorna fackliga ledaruppdrag och 40,5 procent av medlemskåren är kvinnor. Över 5 500 kvinnliga arbetare rekryterades 2019. I Tanzania är kvinnor involverade i beslutsfattandet och antalet kvinnliga ledare ökar både i den formella och informella sektorn. I Nigeria ökade det kvinnliga medlemskapet med 10 procent och i Uganda med 55 procent. I Senegal har facket fått 120 nya medlemmar i grönsakstillverkarsektorn och i Togos bryggeri har facket ökat med 78 procent nya kvinnliga medlemmar. I Malawi ökade antalet kvinnliga medlemmar bland hushållsarbetare med 144 procent och 540 unga kvinnliga arbetare rekryterades av Plantation and Agricultural Workers Union (PAWUM), vilket motsvarar en ökning med 143 procent. I Tanzania har tobaksförbundet förhandlat om barnomsorg vilket var ett resultat av ett besök av facket på arbetsplatsen.

I Burkina Faso, efter en utbildning för grönsaksodlare i Bobo, slutade kvinnliga grönsaksodlare att använda bekämpningsmedel. De blev också medlemmar i en miljöförening.

I Elfenbenskusten utbildades tusentals kvinnor av en och samma person, tack vare projektets ledarskapsutbildning för kvinnor. Engagemanget mot sexuella trakasserier var det som drev denna kvinna att utbilda vidare.

I Kenya diskuterade 26 anställda i West Kenya Sugar Company moderskapsklausulen i kollektivavtalet och föreslog förbättringsområden. Det resulterade i flera nya villkor: exempelvis en amningstimme, att kvinnor som genomgår missfall får full mammaledighet. Dessa villkor bidrar till att kvinnliga anställda ser vikten av fackligt engagemang och därför har blivit medlemmar.

20 procent av förhandlingsgruppen är kvinnor i Kenya och 10 procent i Nigeria. I andra afrikanska länder är siffran upp till 30 procent. I varje land har facken förhandlat fram kollektivavtal som gynnar den kvinnliga delen av medlemskåren. Det handlar exempelvis om föräldraledigheter, amningstid och kompletterande mat för hiv/aids-patienter. I Zimbabwe utbildade livsmedelsfacket förhandlare, varav en är kvinna, och de lyckades förhandla sig till att en buss ska transportera skiftarbetare till och från arbetsplatsen.

I alla länder genomför facken lobbyarbete gentemot sina regeringar för att ratificera C190 och att bevaka så att företagen beaktar ILOs konvention 190 om trakasserier på arbetsplatsen. Till exempel demonstrerar facken varje månad för att offentliggöra frågan. I Kenya genomförs en forskning om sexuella trakasserier på tre sockerfabriker.