IUF Asia Food and Beverage Workers Project

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Bangladesh, Pakistan, Indonesien,Thailand och Kambodja, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Antalet länder är en halvering mot tidigare projektår vilket skapar en större möjlighet att fokusera och därmed nå bättre resultat.

Livsmedels- och dryckesindustrin är stor i Asien och med det också en hög grad av arbetare anställda under osäkra förhållanden. I vissa extrema fall är kvinnor och migrerande arbetare de mest utsatta offren eftersom de anställs genom människohandel och tvångsarbete. Skapande av levnadslön är därför en viktig aspekt i projektet likväl som anständiga och hållbara anställningar.

Projektet bygger på tidigare projekt och under 2018 har det tillkommit fler medlemmar, varav en ökning av kvinnor och unga medlemmar. Förbunden har lyckats förhandlat avtal utan större missöden, vilket har varit vanligt tidigare. För att uppnå projektet mål används bland annat aktiviteter som utbildning, nätverkande samt att samordna kampanjer för att få till politiska förändringar i lagstiftning. Det handlar också om att stärka de demokratiska fackliga organisationerna som finns inom sektorn så de kan stödja de som är allra mest utsatta på arbetsmarknaden, såsom kvinnor, barn, människor som lever med hiv/aids och migranter. Vidare handlar det även om att arbeta för att öka jämställdheten internt inom facket, att utveckla demokratin och att få en ökad kompetens i att sluta avtal. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem

Resultat i korthet

I Pakistan har arbetare på Phillip Morris bildat kommittéer för att organisera fler medlemmar i facket. Facket på Nestle i Bangladesh värvade 21 nya medlemmar och har nu totalt 242 medlemmar, varav 55 kvinnor. Facket Ferrero i Indien har värvat 29 nya medlemmar. I Indonesien skedde övergångsförhandlingar för arbetare då Nestlé meddelade att fabriken i Cikupa skulle säljas. Fler ungdomar har blivit medlemmar och ledare. Fler kvinnor deltar i förhandlingar om kollektiva avtal i länderna inom projektet. Vid PepsiCo i Pakistan blev 80 kvinnor medlemmar. Över 250 arbetare i Asien deltog i kvinnodagsfirande 2019 och fler kvinnor har blivit medlemmar och fått uppdrag som ledare inom sina förbund. Allt detta efter att ha deltagit i utbildningar.

Facket PVM i Bangladesh bildades 2018 och blev erkända som organisation av regeringen i februari 2019. Nu har ledningen på företaget erkänt dem och startat förhandlingar om kollektivavtal. Facket WUUP i Pakistan håller på att förhandla om sitt första kollektivavtal. 8 Fackliga förbund i Pakistan har under året undertecknat förbättrade kollektivavtal. I Gazipur i Bangladesh fick 25 tillfälligt anställda arbetare fasta jobb genom fackets förhandlingar.

Över 500 fackliga företrädare, medlemmar och ledare i Myanmar, Indonesien, Thailand, Bangladesh och Indien har deltagit i olika fackliga kurser. Exempelvis facklig grundkurs, hälsa och säkerhet och kurs i förhandlingsteknik. Över 450 fackliga företrädare i Indonesien, Myanmar och Kambodja har utbildats i jämställdhet och fackliga ledare i Nepal deltog i OECD:s utbildning kring deras riktlinjer. Fler än 500 fackliga företrädare har deltagit i möten för att forma strategier för kampanjen för levnadslön i länderna Thailand, Indien, Pakistan, Indonesien och Kambodja. Dessa har sedan kampanjat och delat ut broschyrer om levnadslön.