IUF Asia Food and Beverage Workers Project

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Bangladesh, Pakistan, Indonesien och Thailand, samt stöd till Kambodja via arbete i Thailand, ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Antalet länder är en halvering mot tidigare projektår vilket skapar en större möjlighet att fokusera och därmed nå bättre resultat.

Livsmedels- och dryckesindustrin är stor i Asien och med det också en hög grad av arbetare är anställda under osäkra förhållanden. I vissa extrema fall är kvinnor och migrerande arbetare de mest utsatta offren eftersom de anställs genom människohandel och tvångsarbete. Skapande av levnadslön är därför en viktig aspekt i projektet likväl som anständiga och hållbara anställningar.

Projektet bygger på tidigare projekt och under 2018 har det blivit fler medlemmar, fler kvinnor och unga samt förbund som förhandlat avtal utan större missöden som tidigare varit vanligt.

För att uppnå projektet mål används bland annat aktiviteter som utbildning, nätverk samt att samordna kampanjer för att få till politiska förändringar i lagstiftning. Det handlar också om att stärka de demokratiska fackliga organisationerna som finns inom sektorn så de kan stödja dem som har det tuffast på arbetsmarknaden, kvinnor, barn, dem som är drabbade av hiv/aids, migranter med fler. Men också för att öka jämställdheten intern inom facket, utveckla demokratin och få en ökad kompetens att sluta avtal.

Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem

Resultat i korthet

I Indonesien har fackförbundet FSBMM SBNI efter fem års intensivt arbete lyckats förhandla fram en nationell överenskommelse som gäller tre fabriker och ett logistikcenter. Överenskommelsen, som inkluderar en lönetrappa, är den första i sitt slag i landet och slutfördes digitalt. De som förhandlade är utbildade via projektet.

Efter fyra år har självständiga fackförbund vid Coca-Cola blivit erkända av ledningen i landet.

Genom att öka sin interna demokrati och transparens har fackförbundet Nestle Employees Union i Bangladesh kunnat öka sitt medlemsantal och däremed blivit en starkare aktör. Man har bland annat förhandlat fram säkerhetsutrustning, såsom ansiktsmasker, handsprit och tryggare transport till och från arbetsplatsen.

Pepsifacket i Pakistan har framgångsrikt förhandlat med arbetsgivaren om en matsal för arbetstagare som på grund av covid-19-restriktioner inte haft möjlighet att äta på restauranger och hotell. Förbundet har även distribuerat 27000 matlådor i Lahore och Multan under nedstängning av samhällena.