Trade union education and organizing West Africa

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Africa och 7 partners i Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Senegal, Mali and Togo genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden. Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning och utgörs till stor del av kvinnor och migranter.

Projektet ger de nationella facken stöd i sina nationella strategier och planer och fokus ligger på jämställdhet, klimat, organisering samt arbetsplatssäkerhet och miljö. Rätten till mat försvaras av fackföreningen och de mänskliga rättigheterna och utgör en viktig del av projektets aktiviteter förutom att rekrytera nya, utbilda fackföreningsmedlemmar, ordförande och ledare.

Antalet nya medlemmar ökar och i Burkina Faso var rekryteringen + 45 procent under 2018. I Niger har rekryteringssteg vidtagits för att inrätta migrantarbetarförbund i den informella ekonomin.

Genom att ge målgrupperna en ökad kunskap, ökad medvetenheten, arrangera workshops på olika teman som klimat och hiv/aids samt olika kapacitetstärkande insatser till de deltagande facken och utbilda utbildare, kommer förändringar att ske.

Facken kan bli mer självständiga och demokratiska, de kan rekrytera fler medlemmar och därmed kunna driva frågor samt teckna kollektivavtal kring skäliga arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, stoppa sexuella trakasserier, minska spridningen av hiv/aids samt bekämpa användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

Resultaten av detta projekt kommer inte bara facken tillgodo utan också det civila samhället, arbetsmarknaden som helhet, barn som jobbar med farligt arbete inom jordbruket och livsmedelsindustrin, konsumentföreningar samt allmänheten generellt. Myndigheter och politiska institutioner kommer också att vara berörda av detta projekt. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Fler kvinnor deltar i projektaktiviteterna, i genomsnitt 40 procent och av fackens ledare är 27 procent kvinnor. Efter press från fackföreningarna ratificerade Niger ILO-konvention 183 under 2019.

I Benin rekryterades 934 kvinnor under perioden och hade lika antal män och kvinnor i alla aktiviteter. Under perioden fick 760 personer utbildning kring hiv och aids.

I Niger pågick studiecirklar på 15 arbetsplatser. I Senegal, inrättades två hiv-aids-kommittéer på två hotell.

I Benin arrangerades kampanjer där fler än 1 200 arbetare ökade sin kunskap om hiv och aids.

I Côte d’Ivoire, fokuserade facken på att sprida kunskap om tre de tre pandemierna (hiv, malaria och tuberkulos) och arbetare vid 20 företag besöktes.

I Togo lyckades facket förhandla om permanenta anställningskontrakt för tio truckförare vid Lomé Brewery.

I Senegal fick 584 fackliga ledare, varav 201 kvinnor, utbildning i kommunikation, ledarskap och förhandlingsteknik samt grunderna i internationell arbetsrätt.

I Senegal skapades en kravlista efter workshopen för arbetare vid Brioche Dorée och Nestlé Senegal och då facket la fram den för arbetsgivaren blev det en överenskommelse om ökade löner.

Anställda på Nestlé Senegal, Grands Moulins i Dakar och Brasseries d’Afrique de l’Ouest fick permanenta kontrakt vilket skapar en ökad trygghet för arbetarna. Förbundet vid Grands Moulins lyckades förhandla fram ett årligt utbildningsprogram (730 timmar för 306 personer) och en ökning av bonusen vid prestation med 3,5 procent.

I Togo bildades två nya fackföreningar: en för grönsakstillverkare och en för hushållsarbetare. Under året stängde företaget FAN MILK och facket förhandlade fram en uppsägningsplan som gav betald ålderspensionsavgift (för 14 anställda nära pensionsåldern), en anställd omskolad; en anställd omplacerades till annan arbetsplats.

I Burkina Faso, lyckades facket SYNATRAG öka antalet motorcyklar som medlemmar kan använda i kampanjer och därmed övervaka användningen av bekämpningsmedel. Dessutom erhöll medlemmarna en bonus på 300 000 CFA för arbete som kräver resor.

I Côte d’Ivoire, förhandlade facket CIAGHCI-Dignité fram en höjning av minimilönen för tonfisk- och hotellsektorn med 6 procent. Efter utbildningar, lyckades facket på SACOs chokladfabrik förhandla, om att då anställda avgår med pension så får de en bil av företaget.

IUFs framtagna rapportmall för arbetsolyckor och sjukdom används nu av alla förbunden. De 596 fackliga företrädarna och medlemmarna i hälso- och säkerhetskommittéerna, av vilka 225 är kvinnor, kan nu stödja arbetare vid olycka eller sjukdom på jobbet. 

I Senegal, skapades tre nya hälso- och säkerhetskommittéer och fem förebyggande planer har upprättats. Under året minskade antalet olyckor på två av dessa fabriker med 20 procent, respektive 45 procent.

Projektets länder förblir bland världens fattigaste. Till exempel lever 41,5 procent av befolkningen i Niger och 38 procent av befolkningen i Senegal under den extrema fattigdomsgränsen. Arbetskraften är koncentrerad på landsbygden. De stora problemen är fortfarande mat och sysselsättning, särskilt bland ungdomar och kvinnor.

Osäkerheten i Mali, Niger och Burkina Faso blev mer akut efter en ökning av terrorhotet, som fortfarande överlappar regionala konflikter kring land- och narkotikahandeln. I december 2019 dödades 71 nigerianska soldater på gränsen till Mali. Burkina förlorade 24 soldater i augusti när terrorister attackerade en bas nära den maliska gränsen. I Mali dödades fler än 140 soldater i en serie blodiga attacker under hösten. I Côte d’Ivoire är den sociala och politiska situationen svår och befolkningen är rädd för att ytterligare ett inbördeskrig ska ta fart. Förbud mot möten är allt vanligare.

I Togo fortsätter den politiska krisen och i Benin börjar landet reformera det politiska partisystemet. Trots en viss manipulering är Benin, tillsammans med Senegal, de enda länderna som upplevt en period av relativ lugn på den politiska fronten. Den så kallade Senegal-planen, som har gynnat flera sektorer inklusive trädgårdsmarknad och bearbetning av jordbruksprodukter, handlar om att förbättra hanteringen av sitt vattenförsörjningssystem, vilket bidrar positivt till landets utveckling.