IUF Asia Agriculture Workers Education and Organising

Svenska fackförbundet Kommunal ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Indien, Pakistan, Myanmar och Filippinerna, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekts arbete men med färre länder, tydligare mål och därmed ett ökat fokus på att i dessa länder bidra till självständiga och demokratiska fackliga organisationer inom lantbruket.

Asien är välkänd producent av olika livsmedelsprodukter och det är stora multiföretag som tar över marknaden. Förekomsten av landgrabbing gör att de mindre och ofta familjeägda plantagerna förlorar sin mark och försvinner. Påverkan på klimatet är stort, vattenbristen ökar och svårigheterna vad gäller arbetarnas rätt till mat gör fattigdomen än större. De flesta arbetare är anställda under osäkra villkor. Tvångsarbete, barnarbete och kränkningar av kvinnors rättigheter är enorma problem. Arbetarna har också ofta allvarliga problem när det gäller hälsa och säkerhet då skadliga kemikalier, som Paraquat och Glyfosat och Endosulfan, används mycket i jordbruket.

Projektet har också tydliga mål kring miljö och klimat och kommer genom olika aktioner och kunskapsökande insatser jobba för att minska klimatpåverkan och säkra arbetsmiljön hos arbetarna. Ett förväntat resultat är att främja hållbart jordbruk. Projektet arbetar också med att organisera arbetarna så att kraven och kollektivavtalen kan bli bättre. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av det inbygda uppföljningssystemet.

Resultat i korthet

Cirka 285 fackliga organisatörer och ledare i Myanmar, Filippinerna och Indien deltog i grundläggande fackliga utbildningar.

Cirka 243 fackliga organisatörer och ledare i Thailand och Indien deltog i förhandlingsutbildningar.

Cirka 506 fackliga organisatörer och ledare i Indonesien, Myanmar, Pakistan, Bangladesh och Indien deltog i hälso- och säkerhetsutbildningar.

Projektet har också genomfört utbildning för fiskare i Filippinerna. Ett nytt oberoende fackförbund bildades på en bananplantage i Tampakan i Filippinerna. Detta efter att arbetarna har fått information och utbildning om sina rättigheter.

Olika aktiviteter har genomförts då det gäller att öka medvetenheten och minska gifterna i lantbruket och på odlingar. Bland annat genomfördes en kampanj för att minska just giftet Paraquat. Det resulterade exempelvis i att småjordbrukare i 25 byar i Yangon-regionen, Mon State och Magway-regionen i Myanmar och i 2 byar i Sindh i Pakistan, minskade nyttjandet av gifter. Arbetstagare i Gujarat i Indien förstod kopplingen mellan klimatförändringar och vattenbrist samt förändringar i grödor och ökad användning av bekämpningsmedel efter fackens utbildningar och kampanjer.

Över 34 fackliga organisatörer och ledare i Pakistan deltog i ett seminarium om markrättigheter och livsmedelssäkerhet.

Kvinnliga jordbruksarbetare i 3 byar i Sindh, Pakistan kartlade arbetsplatserna för att få tillgång till vattenrättigheter.

Fler än 1 000 broschyrer om vatten- och sanitetsrättigheter distribueras, lästes och diskuterades av fackliga medlemmar i Asien/Stillahavsområdet.

I nätverket för stöd i att förbjuda farliga kemikalier i Yasothon-provinsen har kvinnor spelat en stor roll i att främja livsmedelssäkerhet och ett kemiskt fritt jordbruk. Bland annat har tre producerade barnböcker om livsmedelssäkerhet, ekologiskt jordbruk och faror med giftet Paraquat har nått ut till 399 skolor i 78 underdistrikt i Yasothon-provinsen.

I februari 2019 anslöt sig facken BAFLF och National Women Farmers and Workers Association (NWFA) i Bangladesh, till de små- och andra bondeorganisationer som finns, för att påverka att genmanipulerat ris inte kommersialiseras, vilket regeringen vill.

Cirka 176 fackliga ledare i Myanmar, Indonesien, Indien och Pakistan deltog i workshop om levnadslön och 114 ledare i Indien deltog i rundabords samtal om rätten till levnadslön efter utbildningarna.

Över 800 broschyrer om levnadslön på fyra olika språk distribuerades, lästes och diskuteras av fackliga medlemmar i Asien/Stillahavsområdet. 

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) startade fältprov av genetiskt ris vid sitt forskningscenter 2017 trots forskarnas och personalens oro. BRRI: s personal är fackliga medlemmar och fackförbundet har krävt ett ökat skydd av den biologiska mångfalden och förstärkning av lagen om biosäkerhet.