Fackliga rättigheter för lantarbetare och livsmedelssektorn Brasilien

Situationen i Brasilien efter händelserna som ledde till president Dilma Rousseffs avgång och det senare valet av Bolsonaro som president, orsakade en extremt komplicerad situation. Staten börjar inta klara antifackliga inställningar och allt utrymme som det civila samhället hade vunnit under senare tiden, börjar bli hotat eller stängt.

Projektet avser att stärka den fackliga förmågan att försvara arbetarnas rättigheter i en mer och mer försämrande miljö. Detta kommer att ske i olika sektorer som IUF arbetar i. Köttproduktionen är en viktig undersektor och Brasilien är världens största exportör av kött. Det finns stora koncerner i landet, men arbetsvillkoren har alltid varit dåliga. På landsbygden finns både jordbrukarorganisationer och även ursprungsfolk, som kämpar mot överexploatering av både människor och naturen.

Till sist kommer det att handla om att stärka organisering av facket inom livssektorn, här mest fokus på att bygga nätverk av fackliga organisationer kring stora koncerner. Ett viktigt inslag i projektet är att samordna sina krafter och aktiviteter med andra viktiga aktörer av civilsamhället, såsom ursprungsfolkorganisationer, feministiska rörelser, miljöaktivister, m.m.

Resultat i korthet

Facken CONTAC och CNTA i Brasilien, arrangerade ett möte kring lagen NR36 kring köttproduktion. Ett möte där fackliga ledare, arbetare, arbetsrättsspecialister och företrädare för åklagarmyndigheten (MPT) analyserade de framsteg och aktuella frågor som finns när det gäller skydd av hälsa och säkerhet i den brasilianska köttproduktionen. Mötet var ett resultat av projektets arbete att jobba för att minska arbetsskadorna samt ett samarbete med andra experter, exempelvis Santa Catarina Federal University (UFSC). Ett minskat arbetstempo i produktionskedjan är en förändring som nu genomförs, på uppdrag av MPT. Det finns också en bättre samordning av resurser mellan facken CONTAC och CNTA som gynnar alla arbetare inom köttproduktionen i Brasilien.

Women Workers of Nestlé Network skapades den 4 december i Sao Paulo. Den 14 augusti åkte över 60 000 kvinnor från hela Brasilien till Brasilia och deltog i demonstrationen som hade fokus på demokrati, rättvisa och mot våld mot kvinnor.

Vid facket FETARs andra kongress presenterades en del av en studie om fruktproduktion som är en del av projektets arbete. PÅ CONTARs kongress, valdes 8 kvinnor till styrelsen (av 16 platser) och en kvinna till vice ordförande. En ny federation skapades: Federación Latinoamericana de Trabajadores del Sector SucroEnérgetico (Felatrase).