Trade union education in the hotel sector in East Africa

Det svenska fackliga förbundet Hotell och restaurangfacket, HRF ska tillsammans med IUF, (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IUF Afrika och tre fackliga samarbetspartners i länderna Kenya, Uganda and Tanzania genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt fortsätter från år 2018 och syftar till att stärka de förbund som organiserar personal inom hotellsektorn så de ska bli bättre på att ta tillvara arbetarnas intressen. Redan nu har det gett resultat då facket i Tanzania har slutit ett antal nya avtal, fått fem nya branscher och fem nya kvinnokommittéer.

Sexuella trakasserier är fortfarande ett stort hot mot produktivitet och det mentala välbefinnandet för arbetarna i sektorn. I de flesta länder finns det en lag om sexuella trakasserier men det finns ingen rapporteringsmekanism. Genom projektet insåg fackföreningarna att de måste förändra detta och de kommer att fortsätta att jobba med den frågan under nästa period.

Tack vare utbildningar i fackligt ledarskap kunde många fackföreningar förhandla fram nya kollektivavtal och satsningar framöver kommer att ge fler och bättre avtal.

Projektet kommer också att ge stöd till att hantera klimatförändringarna, hantera outsourcing av hotell och till att rekrytera nya medlemmar med tonvikt på kvinnor och unga. Just kvinnors arbetsvillkor ska beaktas och policy för diskriminerade grupper samt mot sexuella trakasserier ska utvecklas och omfattas av kollektivavtal.

Även arbetsmiljöfrågorna kommer att stärkas genom utbildningar. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektet egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Efter flera kampanjer, som en del av projektet, har IUF tecknat ett globalt ramavtal med hotellkedjan Melia och det var det första globala avtalet inom hotellsektorn. Den globala kampanjen fortsätter för att påverka hotellkedjan Marriott att sluta trakassera kvinnor.

Fler medlemmar har rekryterats i de fack som deltar i projektet. Exempelvis i Indonesien, där federationen FSPM fick ytterligare 551 medlemmar på sju hotell och nu har totalt 7 450 medlemmar. FSPM ökade också antalet medlemmar inom företaget Pizza Hut från 98 i januari till 489. 107 anställda på Faisalabad i Pakistan har gått med i facket PHRCTCAWF. Cirka 120 anställda på små hotell och restauranger i Pakistan bildade en kommitté för att bli en facklig organisation. 25 arbetare från W Marriot på Maldiverna gick med i facket TEAM, vilka blev erkända som facklig organisation av regeringen. Facket deltar nu i tre-parts-dialogen för en nationell minimilön för alla hotellarbetare. Fyra nya Marriot-fackföreningar bildades i Indien. Facket NHW i Kambodja ökade medlemsantalet från 3500 år 2018 till 4414 år 2019, vilket är 50 procent av den totala arbetskraften. Flera nya kollektivavtal har tecknats av de hotellförbund som deltar i projektet och exempelvis gynnades 1 060 arbetare av de förbättrade villkoren som facket SPM Grand Hyatt på Bali förhandlade fram.

187 deltagare från 85 fackliga organisationer i länderna Myanmar, Kambodja, Indien, Pakistan och Indonesien är nu utbildade i förhandlingsteknik. Facket National Union of Hospitality, Catering and Tourism Industries Employees (NUHCTIE), tecknade framgångsrikt ett kollektivavtal för medlemmar anställda på hotellen Accor och Marriott på Fiji. I Indien anslöt sig fyra nya fackföreningar till federationen HEFOI Taj Hotel Union Network, vilket stärker federationens ställning gentemot företaget. Quetta Serena Labour Union undertecknade ett nytt avtal med 14 procents löneökning.

Alla dessa framgångar var resultat av att fackliga ledare har fått utbildning genom projektet. I en av provinserna i Pakistan lyckades facket på Serena Hotel förhandla bort rumskvoten för hushållerskor. Tidigare städade tio hushållerskor 50 rum. Efter förhandlingen behöver de inte städa fler än det antal rum som är möjligt att städa på 8 timmar. "Jag är väldigt glad att facket förhandlade och avskaffade rumskvoten. Jag känner nu att arbetstrycket har lättat. Tidigare var det 12 rum per skift och de flesta gästerna var ofta sena och så jag fick arbeta längre tid. Nu är jag avslappnad och kan gå hem till min familj omedelbart efter arbetstid "- Umair Rahim, hushållerska sedan åtta år.

Fler kvinnor deltar och blir aktiva inom facken. Exempelvis valdes kvinnor till presidentposter för fackföreningarna vid Marriot's Le Meridien och Club Med. I Indonesien blev tre kvinnor valda till presidentposten i sina hotellfack.

Det ansvarsfulla, etiska och hållbara (RES) turisminitiativet för IUF Asien/Stillahavsområdet fortsätter att öka medvetenheten om vikten av miljömässig hållbarhet som en integrerad del av hållbar turism, tillsammans med hållbara jobb. I Phuket, Thailand, fortsätter facket FHSL sitt samarbete med hotellorter och lokala myndigheter för att bland annat städa stränder. Dessutom tog FHSL upp frågan om matavfall på hotell som en fråga under 2019. På Naga World Hotel Casino i Kambodja kampanjar facket NHW med krav på att förbjuda rökning.