Organising in Private Railway Companies

Svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transport workers Federation) och fyra partners i Ukraina, Kirgizistan och Kazakstan, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. De ska också undersöka möjligheterna till att stödja fackliga i Georgien och i Mongoliet. Projektet var helt nytt 2018 och fokuserar på att ge de anställda inom järnvägssektorn en ökad levnadsnivå.

Järnvägen mellan Ryssland och Kina är en allt viktigare handelsväg i och med förbättrade transportmöjligheter. Samtidigt privatiseras järnvägsnätet alltmer i länderna som berörs i detta projekt, Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan. De anställda och de fackliga får genom privatiseringar nya utmaningar och tvingas agera på nya sätt för att säkerställa schysta arbetsvillkor samt god hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Då facken i dessa länder är ovana att agera inom den privata sektorn fick projektet en svår start 2018, men under 2019 har rekryteringen av nya medlemmar, ofta unga arbetare, gått över förväntan.

Projektets mål är att fackförbunden i projektländerna har kunskap och kapacitet till att organisera järnvägsarbetare inom den privatiserade järnvägssektorn. Vidare är en målsättning att förbunden samarbetar, stöttar varandra, delar erfarenheter samt stödjer varandras kampanjer. Utbildning av ledare, förtroendevalda och medlemmar är en del av projektet strategier. En expansion till närliggande länder ska undersökas under projektperioden. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet som fick en trög start har utvecklats snabbt, speciellt i Ukraina. De två länderna Kazakstan och Kirgizistan har genomfört en workshop (52 deltagare med 20 kvinnor i en mansdominerad yrkeskår) men har svårt att prata öppet om reform eller privatisering då det politiska inflytandet från före detta Sovjet är stort. Men slutresultatet blev ändå en plan för hur facket i landet ska organisera där outsourcing redan har ägt rum.

I Ukraina har facket ändrat sina stadgar så att de kan organisera i den privata sektorn. Det innebar att 2104 nya medlemmar rekryterades, tre nya fackförbund startade upp och två nya fackliga branschavdelningar bildades (reparatörer och ingenjörer). På andra arbetsplatser har fackföreningarna återaktiverats efter att de varit inaktiva efter privatiseringen. Facken har också föryngrats och erbjuder ett digitalt medlemskap. Medlemskapet är kopplat till ett Visa-kort där medlemmarna får olika rabatter.

Facken påverkar politikerna via upprop på nätet och 43 000 personer undertecknade ett upprop i slutet av 2019. För att kunna kommunicera digitalt var facket tvunget att ändra sina stadgar. De har också utbildat två specialister på sociala medier och infört säker kommunikation. En annan stadgeändring innebär att vid val ska detta ske via ”hemlig” omröstning, eller som vi säger – sluten omröstning. Detta för att säkerställa demokratin när de ska välja ledare.