Union building in Indian hubs

Svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Asia Pacific med partners i Indien, genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Den indiska hamnsektorn spelar en viktig roll för att upprätthålla tillväxten av landets handel. Det finns för närvarande 12 större transportnav, varav en stor hamn, som administreras av en styrelse som utses av Indiens regering. Hamnarbetarfacken brottas med frågor som privatisering, outsourcing och ökad användning av kontraktsarbetare med korta anställningar.

Projektet påbörjades under 2017 och har varit framgångsrikt. Genom kraftfulla strategier, såsom exempelvis kampanjer, har de under 2018 rekryterat nästan 3 000 nya medlemmar på kort tid. De deltagande fackliga organisationerna lyckades också förhandla till sig åtta kollektivavtal som visar att de har färdigheter att försvara fackliga rättigheter och utveckla schysta arbetsvillkor.

Projektet fortsätter att ha fokus på att kampanja och rekrytera fler medlemmar, förtroendevalda och därigenom utöka den fackliga närvaron i de viktiga naven inom sjöfarten. Det handlar också om att skapa demokratiska fackliga organisationer, utbilda representanter och skapa nätverk mellan de olika fackliga organisationerna.

Det finns en majoritet av unga arbetare och ett ökande antal kvinnliga arbetare i logistikbranschen som inte är representerade. Projektet kommer att bidra till en förändring och arbete som relaterar till kvinnors rättigheter och deltagande i beslutsfattande organ inom fackföreningarna kommer att stärkas. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Utbildning och samarbete spelar den viktigaste rollen i att stärka fackens kapacitet samt i att föryngra facken. Det handlar bland annat om att organisera de oorganiserade arbetarna inom den informella sektorn. Det innebär att unga arbetare från byar får kompetens i organisation och ledarskap, rättigheter på arbetsplatsen, arbetsmarknadslagar och förhandlingsteknik. Denna kunskap gör dem aktiva och villiga att bidra till förändring.

Bättre arbetsvillkor med kollektivavtal och ökad demokrati inom facken är några resultat. Andra resultat är fler medlemmar (1 080 under 2019), fler utbildare som utbildar vidare på sina arbetsplatser och att fler har en ökad kompetens i organisation och ledarskap. Fler avtal säkrar arbetsvillkoren och stärker fackens ställning på arbetsplatsen. Projektet arbetar ofta i kampanjform.