Building Union Power For Land Transport Workers

Transportsektorn i Palestina är en utmaning. Den präglas av hög arbetslöshet, de arbetsrättsliga lagarna som ska skydda arbetstagarna efterlevs inte, och arbetsmiljön för transportanställda är krävande. Projektet ska stärka fackets kapacitet så de kan agera för bättre arbetsvillkor.

Resultat i korthet

Transportarbetarefacket GUTW har under 2019 utvecklat ett medlemssystem som innebär att de både kan registrera sina medlemmar och få intäkter som stärker deras organisation. Organiseringen har utvidgats inom fler yrkesgrupper, vilket gav en ökning i antal medlemmar med 12,5 procent. Många nya medlemmar deltar i möten och det gör att facket stärker sin position i förhandlingar. Antalet nya medlemmar som deltar i fackliga aktiviteter och evenemang har ökat med cirka 40 procent.

De flesta taxiförare är egenföretagare men de har efter att ha deltagit i projektets utbildningar, enats om att det är bättre att arbeta kollektivt eftersom deras de står inför liknande utmaningar. Workhops för busschaufförer resulterade i flera nya initiativ som syftar till att förbättra förarnas arbetsvillkor, såsom exempelvis en kampanj mot olagliga privatbilar. De olagliga förarnas verksamhet innebär minskade inkomster för de lagliga förarna som med färre passagerare får mindre betalt. Förarna är också mer aktiva på sina arbetsplatser och uppmärksammar  missförhållanden som exempelvis brist på rena toaletter och tvättanläggningar.

Antalet fackligt valda företrädare har ökat och de tar upp frågor och problem som medlemmar identifierat och för dem vidare. Det sker därmed en ökad aktiv dialog mellan facket och arbetsgivare, t.ex. stationschefer, kommunala myndigheter, transportdepartementet, i syfte att förbättra arbetsförhållandena för transportarbetarna. Bussföretagen som har förtroendevalda förhandlar om kollektivavtal lokalt. Facket GUTW har hållit demokratiska val under 2019. Ett oväntat positivt resultat var valet till fackets ledarpositioner. De flesta medlemmar kom för att rösta och ingen förväntade sig några förändringar. Men det blev förändringar och resultaten accepterades. Några kvinnor kandiderade och lyckades bli valda. Det här har vitaliserat facket och skapat framtidstro.